Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr

Medya ve Terör

Mithat IŞIK
18 Eylül 2020 21:05
A-
A+

Günümüz dünyasındaki gerginlikler ve çatışmalar kitle iletişim araçları ve bu araçlarla meydana gelen teknolojik gelişmeler sayesinde kısa sürede geniş kitlelere kolaylıkla ulaşmaktadır. Terör odaklı grupların amacı da eylemlerinin geniş kitlelere ulaşmasıdır. Bu nedenle bütün terör örgütleri medyayı etkili olarak kullanmak isterler. Medya bilerek ya da bilmeyerek örgütlerin bu amaçlarına hizmet etmektedir. Sansasyonel haberlerin toplum tarafından ilgi çekiyor olması ekonomik kayıp taşıyan medya kuruluşlarını bu tarz haberler vermeye, haberleri sütunlarına ve ekranlara taşımaya, bir yönüyle mecbur kılmaktadır. Medya ve terör kavramları ilişki içerisinde olduğundan bu iki kavramın müşterek kazanç sağlaması söz konusudur. Medya organlarında terör ve şiddet içerikli unsurların sık sık gösterilmesi ekonomik kayıplar taşıyan medya organları için reyting anlamına gelmektedir. Reytinglerin artması reklam veren kuruluşlarca tercih nedeni olmaktadır. Medyanın herhangi bir haberi veriş şekli ve bakış açısı izler kitlesinin duygusal coşku ya da moral çöküntüsü yaşamasında etkin rol oynamaktadır. Terör eylemleri daha çok sembolik olması nedeniyle medya organları vasıtasıyla hızlı ve dinamik bir şekilde takip edilme, izlenme, okuma ile etkisini ve mesajını duyurma şansına sahiptir. Bunlar gerçekleştiğinde ise toplum içerisinde korku baş göstermektedir. Böylelikle terör örgütleri kendi çıkarları doğrultusunda bireylerin, toplumun ve devletin tutum ve davranışlarında kendileri lehine bir takım değişiklikler yaşanacağını değerlendirirler. Medya organları toplumun duygu ve düşünceleri üzerinde etkili olmaktadır. Medya; yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4. güç olma durumunu halen korumaktadır.

Terör örgütleri bu durumu fırsat bilip eylemlerini kitle iletişim araçları vasıtasıyla geniş kitlelere duyurarak toplumda korku, panik ve infial yaratmakta ve onların savunmasız oldukları hissiyatını yaşatmaktadır. Medyanın değişik kollarında terör eylemlerinin haber olarak servis edilmesi kamuoyunun bilgilendirilmesinden ziyade onların şiddete meyilli hale gelmesi gibi aksi bir durum yaratabilmektedir. Terör eylemlerinin medyada geniş yer alması bu örgütlerin amaçlarına ulaşmasını da hızlandırabilmektedir. Terör eylemleri arasında yer alan yol kesme, adam kaçırma, uçak kaçırma, rehin alma, canlı bomba vs. gibi eylemler terör örgütlerinin mesajlarını medya aracılığı ile kamuoyuna kısa sürede iletme fırsatı yaratmaktadır. Bu durum toplumu daha kolay kaosa sürüklenecek korku ve yılma reaksiyonlarının istenen yönde ve boyutta olmasını sağlayacaktır. Terör eylemlerinin medyada veriliş biçimleri üzerinde medya temsilcilerinin de birtakım sorumluluklarının olduğunu hatırlamaları, ahlaki boyutlarını düşünmeleri gerekliliği vardır. Medyamız bilerek ya da bilmeyerek kusurlu medya durumuna düşmemelidir. Kusurlu medya şiddet çarkının bir parçası konumundadır. Terör eylemlerine ilişkin haberleri geniş kitlelere yayarak bir nevi terörist grupların amaçlarına hizmet etmektedir. Bu tür haberler terörist grupları daha çok cesaretlendirmektedir.

Bu durum da medyanın bir bakıma teröristlerin motivasyon kaynağı olması anlamına gelir. Terör olaylarının medyada yoğun biçimde yer alması adı geçen örgütlerin ülke gündemine egemen olmasına yol açabilir. Terör olaylarının yoğun bir biçimde medyada yer bulması devlet bürokrasisinin stres altında kalması ve karar verme aşamasında kısıtlı refleks gösterme durumunda kalmasına sebep olabilir. Böyle bir durum ise teröre karşı verilecek mücadelede afiyet yaratabilir. Medya organlarının söz konusu terör odaklı grupları ve sözde lider kadrolarını muhatap alması, röportajlar yapması, terör örgütlerinin kullandığı dili meşrulaştırması, neticesinde terör örgütü temsilcilerine cesaret verdiği gibi toplumda infial yaratma ihtimali vardır. Terör eylemleri medya organlarında yer bulurken örgüt lehine propaganda yapmaktan çekinmenin gerekliliğine önem vermelidir. Devletin teröre karşı verdiği mücadeleye zarar vermeden toplumun haber alma özgürlüğü çerçevesinde sürecin işlemesine önem verilmelidir. Medya terörle mücadelenin önemli bir ayağını oluşturur. Medya vasıtasıyla kamu yararını merkeze alma kamuoyunun oluşturulması neticesinde toplumun kenetlenmesi sağlanabilir. Medyanın doğru bilgilendirilmesi sayesinde toplum terör odaklı gruplar hakkında doğru şekilde bilgilenir. Bu sayede teröristlerin yaptığı propagandalar önlenmiş olur. Doğru bilgilendirme sayesinde toplumda terör örgütlerine karşı bir olgunun oluşması sağlanır. Doğru bilgilendirme ile asparagas haberlerin önüne geçilmiş olur. Terör eylemleri ile herhangi bir hedefe ulaşmanın mümkün olmayacağına medyada etkili bir şekilde yer verilmesi ile sempatizanların örgüte şüphe ile yaklaşmaları ve örgütten kopmaları sağlanabilir. Medyanın da görevini yapabilmesi için sivil ve askeri bürokrasi tarafından bilgilendirilmesi de son derece önemlidir. Netice olarak şunu söylemekte yarar var “MEDYA TERÖRE OKSİJEN OLACAK YAYINLARDAN SAKINMALIDIR”