Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr

Rus Askeri Stratejisinin Amaçları

Mithat IŞIK
13 Ekim 2020 13:57
A-
A+

Sovyetler Birliği'nin çökmesi ile Rusya'nın askeri yapısının üzerine büyük bir yük binmiştir. Rusya'nın askeri gücü Putin döneminde modernleşmeye, gelişmeye ve güçlenmeye başlamıştır. Putin, Rusya'nın askeri gücüne yeniden statü kazandırmıştır.

Askeri stratejilerin hazırlanması, değerlendirilmesi, test edilmesi, yeniden gözden geçirilmesi, tüm ülkelerin siyasi ve askeri liderlerin öncelikli görevleri arasındadır. Bu durum Rusya siyasi askeri liderliği için de aynıdır. Rusya, soğuk savaş döneminde (1945-1991) dünyadaki süper güç kutuplarından birisiydi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'nın askeri yapısının üzerine büyük bir yük binmiştir. Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının etkilerini sona erdirmek, statüsünü yeniden kazanmak, askeri gücünü modernleştirmek ve geliştirmek için özellikle Putin döneminde önemli hamleler yapmıştır. Rus liderler ekonomik bölgesel ve küresel menfaatlerini korumada en etkili aracın askeri güç olduğunu kabul etmişlerdir.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'nın savunma politikaları şu aşamalardan geçmiştir.

 • Sovyetler Birliği'nin çökmesinin Rusya'nın askeri gücünü etkilemesini önlemek.
 • Rusya'yı küresel rekabet arenasına sokmak.
 • Rusya'nın yerel ve bölgesel menfaatlerini korumaya yönelik adımlar atmak.
 • Rus ordusunun Çarlık ve Sovyetler dönemlerindeki gücünü ve etkisini yeniden diriltmek şeklinde özetleyebiliriz.

Soğuk savaş sonrasında Rus askeri stratejisi;

 • Cumhuriyetin topraklarını ve birliğini korumak.
 • Eski Sovyet cumhuriyetlerinde ki Rus nüfusunu ve hakimiyetini devam ettirmek.
 • ABD ve batının bu bölgelere sızmasını engellemek.
 • Rus askeri gücünün küresel standartlara ulaşmasını sağlamak.
 • Yeni askeri ilişkiler inşa ederek başta ortadoğu olmak üzere Rusya ve uluslararası güvenlik arenasında etkili bir güç haline getirmek.

Rusya’ya komşu dört temel bölge ve bu bölgelerde devletler vardır.

 • Baltık Devletleri: Estonya, Letonya, Litvanya
 • Doğu Avrupa Devletleri: Belarus, Ukrayna, Moldova
 • Güney Kafkasya Devletleri: Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan
 • Orta Asya Devletleri: Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan

Ayrıca Doğu Türkistan (Sincan Uygur Özerk Bölgesi), Afganistan, Pakistan, Keşmir, İran ve ortadoğu gibi güç ve nüfus savaşlarına sahne olan bu bölgeler de Rusya için büyük önem arz etmektedir. Putin'in iktidara gelmesi ile Rus askeri stratejisi bölgesel bir oyuncu temelinde yeniden yapılandırılmaya başlamıştır. Putin, Rusya'ya karşı batının ve ABD'nin oluşturduğu tehditlerle başa çıkmak için yeni bir askeri doktrin yaratmaya büyük önem vermiştir. Rus askeri stratejisi ülke güvenliğini sağlamak için Sovyetler Birliği'nden ayrılan devletler ile etkili bir askeri işbirliği kurmayı benimsemiştir. Rusya, güvenlik çıkarlarını garantiye almak için başta ortadoğu olmak üzere dünyada stratejik öneme sahip bölgelerde varlık göstermeyi amaç edinmiştir. Putin döneminin askeri stratejisinde müttefiklerle işbirliği, düşmanlar üzerinde baskı oluşturma ilkeleri ön plana çıkmıştır. Putin'in stratejisinde ekonomik ve siyasi hedeflere ulaşmada askeri gücün kullanılması tercih edilmektedir. 

Soğuk savaş sonrası Rus askeri stratejisinin hedeflerini;

 • Rus Silahlı Kuvvetleri'nin geleneksel ve stratejik yeteneklerini güçlendirmek.
 • Rusya'nın toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini korumak.
 • Rus ekonomisine güçlendirerek bölgesel ve küresel ortaklıklar inşa etmek.
 • Terörle mücadelenin küresel boyutunda yer alarak bunu bölgesel ve küresel anlamda askeri genişleme aracı olarak kullanmak. Böylece etki ve ilgi alanını genişletmek.
 • Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra oluşan devletlerle güvenlik alanında ortaklıklar kurmak suretiyle jeostratejik güvenliğini garantiye almak çatışma bölgelerinde askeri girişimlerde bulunmak suretiyle Rusya'nın Rusya'nın ve uluslararası etkinliğini göstermek.
 • Oluşturduğu özel güvenlik şirketlerine örtülü olarak destek vererek bu şirketlerle Rusya müzahir yönetimleri desteklemek şeklinde özetleyebiliriz.