Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr

Görünmeyen Ordular

Mithat IŞIK
12 Mayıs 2018 08:13
A-
A+

Gerilla düzenli orduya karşı hafif silahlarla donatılmış küçük gayrinizami unsurlardır.

Gerilla İspanyolca ( Küçük harp ) demek olup Napolyon’a karşı gösterilen mukavemetten doğmuştur. Genellikle halk savaşçısı olarak da isimlendirilir. Gerilla harbi en eski harp şekillerinden biridir.

GERİLLA NASIL DOĞAR VE BÜYÜR

İşgal edilen bir ülkede işgal kuvvetlerine (DÜŞMAN)’a karşı bir muhalefet oluşur. Bu muhalefet başlangıçta fert olarak kendisini gösterir. Buna muhalefetin fert olarak ifadesi denir. Fert olarak ifade edilen bu muhalefet zamanla büyüyerek kitlesel halk muhalefetine dönüşür, büyür, yayılır gelişir.

İşgal kuvvetlerine karşı artan bu muhalefet zamanla kin ve nefrete dönüşerek MUKAVEMET olarak kendisini gösterir ve gelişir. Böylece her geçen gün işgalciye karşı sivil itaatsizlikler artar. Artan bu toplumsal itaatsizlikler işgal kuvvetlerinde zamanla bıkkınlık, gerginlik ve psikolojik çöküntü yaratır. Sivil itaatsizlikler arttıkça işgal güçleri şiddete ve silahla müdahale etmeye başlarlar. Şiddet arttıkça bu paralel olarak, sivil itaatsizlikler ve karşı koymalarda artarak devam eder.

Mesken mahaldeki direnişe paralel olarak kırsalda uygun arazi kesimlerinde zaman içerisinde oluşacak Gerilla birlikleri için Gerilla ANAÜSSÜ yedek ÜS ve DEĞİŞTİRME üs bölgeleri hazırlıklara başlar. Mevcut silah mühimmatlar, silah ve teçhizatlar gerillanın giyeceği kıyafetler hazırlanır. Sivil itaatsizlik zamanla artar ve MUKAVEMET ’in oluşmasını ve yayılmasını sağlar. Zaman içerisinde işgal kuvvetleri ile direnişçiler arasında artan gerginlik beklenmedik bir zaman ve yerde silahların patlamasına sebep olur. Mukavemetçiler içerisinde düşmanla çatışan ateş eden direnişçiler çıkar bunlar işgal kuvvetleri ile çatışır ve kaç taktiği uygular halk arasında gizlenirler. İşgal güçlerine ateş eden bu direnişçilerden açığa çıkanlar düşman tarafından yakalanıp tutuklanmamak için bunlar yardımcı kuvvetler tarafından Dağa Gerilla üssüne gönderilirler. Dağda Gerillalar tarafından karşılanan direnişçiler Gerilla üssünde giyindirilir yemin ettirilir silahları verilir. Şehirdeki eylemleri düşman tarafından tespit edilip araziye gelip katılan bu kişilere Gerilla denir. Artık bunlar kendi gerilla birliğine katılmış gerekli eğitimi almış birer gerilla elamanı veya savaşçısı olmuşlardır. Bunlar zamanla çoğalarak kendi bölgelerindeki Gerilla birliklerini oluştururlar. Gerillaların belli bir kıyafet, tanıtıcı bir işareti, teşkilatları, başlarında bir komutanları vardır. Gerillalar silahlarını açıkta taşırlar. Bu şekilde oluşan, gelişen, büyüyen gerilla birlikleri ile yapılan savaşa gerilla savaşı denir. Gerilla birlikleri harpte düşmanı aldatmak, arkadan vurmak, ikmal yollarını tahrip etmek, pusular kurmak, baskınlar yaparak düşmanı zayıflatmak hareket kabiliyetini kısıtlamak ve zayiat verdirmek gibi görevleri icra ederler. Ayrıca düşman komutan ve askerlerini kaçırmak silah ve mühimmat ele geçirmek gibi sayılamayacak birçok görevleri yaparlar. Düşmanla işbirliği içerisinde yapmalarını önlerler. Gerilla savaşın her muharebesinde kesin sonuç almayı yani düşmanı yenmeyi hedef almaz düşmana beklenmedik yerde ve zamanda zarar vererek onun savaşma azim ve iradesini zayıflatmaya psikolojik olarak yıpratmaya çalışır.

Gerilla savaşının başarılması için en önemli şart halk desteğinin olmasıdır. MAO Gerilla savaşında halk desteğinin önemini BATAKLIK ve SİVRİSİNEK örneği ile açıklamıştır. Halkı bataklığa Gerillayı SİVRİSİNEĞE benzetmiştir.

 

Nasıl ki bataklığı kurutmadan sivrisinekleri yok etmek mümkün değilse halk desteği olduğu sürece gerilla yok etmek mümkün değildir.

 

Gerillanın varlığını devam ettirebilmesi için gerillayı destekleyen etkili, devamlı ve güçlü bir dış desteğin olması şarttır. Gerilla devamlı hareketli olduğu sürece ve coğrafi şartlardaki olumsuzlukları düşmanın aleyhine kendi lehine kullandığı sürece başarılı olabilecektir.

 

Görünmez orduların en önemli ve vazgeçilmez taktikleri;

 

1- Düşman yerini tespit etmiş sana taarruz ediyorsa yok ol.

2- Düşman savunuyorsa rahat verme.

3- Daimi düşmanın zayıf tarafını bulduğun anda ona taarruz et, baskınlar yap.

4- Cephe oluşturma, çatışma alanını zaman ve mekânla sınırlandırma VUR-KAYBOL.

 

Gerillaların ustalığının zirvesi hiç şüphelenmeyen bir düşmana karşı pusu kurmaktır. Kuzey Amerika Kızılderilileri bu pusuları sayılamayacak kadar çok olay da büyük bir başarı ile uygulamışlardır. Kızılderililer, bu şekilde uyguladıkları pusuların en ünlü örneğini 9 Temmuz 1755’te Fransız askerleri ile birlikte çarpışırken, günümüzde Pittsburg şehrinin bulunduğu Fortduguesne yakınlarındaki ormanda İngiliz ve koloni askerlerinden oluşan bir birliğe kurmuştu. Toplamda 1469 askerden içlerinde İngiliz komutan General Edward Braddock’un da bulunduğu 600 asker öldü. Kızılderililer sinsi savaşma tarzında çok üstündü. Kuzey Amerika Kızılderilileri, İç Asya'daki kabileler gibi göçebe değildi HUŞ ağacından yapılmış çadırlardan oluşan sabit köylerde yaşıyorlardı. Mısır, kabak gibi tarım ürünleri yetiştiriyorlardı. Tarım işleri ile kadınlar uğraşıyordu. Erkekler ava, balık tutmaya gidiyorlar ve savaşıyorlardı. Kızılderililer gerilla taktikleriyle savaştıkları zaman 500 (beş yüz) Kızılderili kendilerinden on kat daha kalabalık nizami Ordudan daha etkili bir savaş hiç oluşturuyorlardı. O halde Kızılderililer neden kaybetti? Kaybetmelerinde iki önemli eksik rol oynadı;

 

1- Nüfuslarının azalması

2- Aralarındaki birlik ve beraberliğin bozulması

 

Kızılderililerin nüfusları sürekli azalırken, Avrupa'dan sürekli gelen yerleşimciler yüzünden nüfus dengesi 18. yüzyılda sonucu belirleyecek ölçüde değişti. 1616 ve 1633’te meydana gelen iki büyük salgın muhtemelen ( veba ve çiçek) bu hastalıklar Kızılderili nüfusunun %95'inin ölümüne neden oldu.

Gerilla taktikleri sayı ve ateş gücü bakımından üstün düşmanlarla başa çıkabilmek için geliştirilmiş olsalar bile uzun yıllar süresince en çevik ve hareketli gerillalar dahi çok üstün durumdaki kaynakların, dur durak bilmez acımasız davranışları karşısında kıyıma uğrayabilir.

 

Belki de bunun için ABD Suriye'de GARNİZONUMSU DEVLET KURMA ÇABALARINDA ISRAR EDİYOR. BURADA AMAÇ TERÖRİSTLERE DESTEK İÇİN NİZAMLI ORDU OLUŞTURMAK. ONLARA SINIRSIZ SİLAH VE İNSAN DESTEĞİ SAĞLAMAK. BÜYÜK BİR ARAZİYİ KONTROL ALTINDA TUTARAK TERÖR ÖRGÜTÜNE GENİŞ BİR HAREKET ALANI SAĞLAMAK.

 

Alb. Mithat IŞIK

Askeri Strateji ve

Güvenlik Uzmanı

10.05.2018

 

Kaynaklar:

1- Max Boot, Görünmeyen Ordular

2- Mithat Işık,  Yarasa Operasyonu