Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr

Araştırma: Türkiye zamanını nasıl kullanıyor?

KONDA Araştırma şirketi, Şubat 2018’de 15 yaş üstü nüfusu temsilen 5793 kişi ile görüşerek gerçekleştirdiği ve Hayat Tarzları 2018 araştırmasını açıkladı
Sde Editör
25 Temmuz 2018 15:13
A+
A-

İşte Araştırmada öne çıkan çarpıcı sonuçlar;

TÜRKİYE
Nüfustaki oranı:
 %100
Şubat 2018’de 15 yaş üstü nüfusu temsilen 5793 kişi ile görüşerek gerçekleştirdiğimiz Hayat Tarzları 2018 araştırmasında kişilere 24 saatlerini neler yaparak geçirdiklerini sorduk. Her bir saat diliminde ayrı ayrı 11 farklı kategorideki aktivitelerin hangilerini gerçekleştirdiklerini öğrendik. 

 • Özellikle akşam saatlerinde toplumun yarıya yakını televizyon seyrediyor.
 • İbadete bir saatin üstünde, eğitime ise bir saatin biraz altında zaman ayrılıyor.
 • Günde bir saatten az vakit ayrılan “eğlence” başlığının altında ise gezmenin, etkinliğe gitmenin yanında akraba, eş dost ziyareti de yer alıyor.
 • Ev işi kadın erkek arasındaki en büyük ayrımı tarif ediyor.
 • Televizyon en çok 21:00-22:00 arası izleniyor. Halbuki internete en çok 22:00-23:00 arasında giriliyo

Cinsiyet: Kadınlar
Nüfustaki oranı:
 %49

 • Günde 3 saatlerini ev işine ayırıyorlar.
 • Televizyon izleme süreleri çok yüksek, 3 buçuk saat.
 • Erkeklere göre iş hayatında sadece üçte bir oranında varlar.
 • Yemek yemeye erkeklerden daha fazla zaman harcıyorlar.
 • Alışverişe erkeklerden daha fazla zaman ayırıyorlar.

Cinsiyet: Erkekler
Nüfustaki oranı:
 %51

 • Günün 5 saatini işte çalışarak geçiriyorlar.
 • Çalışma hayatı bakımından kadınlarla büyük oranda farklılık gösteriyorlar.
 • Kadınların 3 saatlerini ayırdığı ev işine yarım saatten daha az vakit ayırıyorlar.
 • Kadınlara oranla ibadete daha az zaman ayırıyorlar.
 • Televizyon izlemeye ayırdıkları süre kadınlardan daha az.

Yaş: Gençler (15-32 yaş)
Nüfustaki oranı:
 %36

 • Öğrenci kitlesini barındırması sebebi ile gençler günde 2,5 saatlerini eğitime harcıyorlar.
 • Gençlerin işte çalıştıkları süre ise ortalama 3,5 saat.
 • İnternete ayırdıkları vakit çok yüksek, yaklaşık 2,5 saat.
 • Eğlenceye ülke geneline kıyasla akşamları zaman ayrımaya daha meyillier.
 • Ev işlerine ise diğer yaş gruplarından daha az zaman ayırıyorlar.

Yaş: Orta Yaşlılar(33-48 yaş)
Nüfustaki oranı:
 %33

 • Günün 4,5 saati gibi büyük bir kısmını işte çalışarak geçiriyorlar.
 • İnternete 1 saatten biraz fazla vakit ayırıyorlar.
 • Gençler ile aralarındaki en büyük fark eğitim, internet ve iş başlıklarında değişiyor.
 • Yaşlılara oranla daha az televizyon izleyip daha çok internet kullanıyorlar.
 • Orta yaşlılar gün içinde ev işine yaklaşık 2 saat ile en çok vakit ayıran yaş grubu.

Yaş: Yaşlılar (49 yaş üstü)
Nüfustaki oranı:
 %31

 • Genele göre daha fazla uyuyorlar.
 • Günün 3,5 saatini televizyon izleyerek geçiriyorlar.
 • İbadete en çok zaman ayıran grup yaşlılar.
 • Eğitime ve ulaşıma ayırdıkları süreler oldukça az.
 • Alışverişe diğer yaş gruplarından daha çok vakit ayırıyorlar.

Çalışma Durumu: Üst Düzey Çalışanlar (Özel sektör, devlet memuru, Serbest meslek, İş adamı)
Nüfustaki oranı:
 %15

 • Günde yaklaşık 7,5 saatlerini işte çalışarak geçiriyorlar.
 • Uykuya ayırdıkları süre ortalamaya göre daha düşük.
 • Öğrencilerden sonra ev işine en az zamanı onlar harcıyorlar.
 • Günün yaklaşık 2 saatlerini internette geçiriyorlar.
 • İbadete 1 saatten daha az zaman ayırıyorlar.

Çalışma Durumu: İşçiler
Nüfustaki oranı:
 %8

 • Günde ortalama 7 saatlerini çalışarak geçiriyorlar.
 • Çiftçilere oranla ibadete ayırdıkları süre daha az.
 • Çalışma saatleri çiftçilerden ortalama 2 saat daha uzun.
 • İnternette günde 1,5 saate yakın zaman harcıyorlar.
 • Gündelik hayatta alışverişe ayırdıkları süre oldukça az.

Çalışma Durumu: Ev Kadınları
Nüfustaki oranı:
 %25

 • Ev kadınları kadınların genel ortalamasından 1 saat daha fazla olarak ev işine günde 4 saat ayırıyor.
 • Ulaşıma ve işe en az zaman ayıran grup ev kadınları.
 • Günde yaklaşık 4 saat televizyon izliyorlar.
 • İnternette en az vakit geçiren gruplar arasında yer alıyorlar bu süre yarım saat kadar.

Çalışma Durumu: Öğrenciler
Nüfustaki oranı:
 %12

 • Günün 5,5 saatini eğitim alarak geçiriyorlar.
 • İnternette geçirdikleri süre tüm gruplardan daha fazla.
 • 8 saat ayırdıkları uykudan sonra en çok vakti 3 saat ayırdıkları internette geçiriyorlar.
 • İnternet dışında günde yaklaşık 2 saate yakın televizyon izliyorlar.
 • En az zaman harcadıkları ev işine ayırdıkları süre ise yarım saatten daha az.

Çalışma Durumu: Emekliler
Nüfustaki oranı:
 %12

 • Günün 9 saatini uykuya ayırıyorlar.
 • Uykudan sonra en çok televizyon karşısında vakit geçiriyorlar: bu süre yaklaşık 4,5 saat.
 • Emeklilerin ve ev kadınlarının internette geçirdiği süre ise aynı.
 • Günün 2 saate yakın bir zamanını ibadete ayırıyorlar.
 • Eğitime ayırdıkları süre bariz bir şekilde çok düşük.

KÜMELER

Kümeler: 1 - Endişeli Modernler
Nüfustaki oranı:
 %9
Endişeli Modernler günde ortalama 4,5 saatlerini işe, 3,5 saatlerini de internete harcıyor. İnterneti en fazla kullanan grup olmanın yanında sosyalleşmeye de ortalama 1,5 saat ile gün içinde en fazla zaman ayıranlar onlar.

Metropolde yaşama oranı en yüksek küme, üçte biri İstanbul’da, kadın-erkek oranı eşit, çok genç, üçte biri 25 yaş altı, yarısı üniversite ve üzeri eğitimli, İstanbul ve Ankara doğumluların oranı yüksek, kendisi göçmüş oranı en fazla, metropolde büyümüş, annesi-babası eğitimli, yarıdan fazlası bekâr, tek başına yaşayan çok, üst düzey ve öğrenci oranı yüksek, yüzde 90’ı kendisini Modern olarak tanımlıyor, yüzde 40’ı CHP seçmeni, yüzde 80’i içki içiyor, yazlık sahipliği oranı en yüksek, dörtte üçü son 3 ayda internetten alışveriş yapmış, örtünen yok, diğer etnik kökenlerden olanların oranı da yüksek, yüzde 17’si ateist.

Kümeler: 2 - Mazbut Modernler
Nüfustaki oranı:
 %6
Mazbut Modernler günde 2,5 saaten fazla zamanı televizyon izlemeye, 3,5 saatlerini de işe ayırıyor. 

Metropollü, İstanbullu/Egeli, en yaşlı 2. küme, eğitim durumu Türkiye ortalamaları ile aynı, çoğu göçmüş, büyüdüğü yer daha şehirli, yaşa göre anne-baba eğitimi yüksek, 1-2 kişilik küçük hanelerde yaşıyorlar, emekliler, yüzde 70’i Modern, yarısı CHPli, yüzde 9’u HDPli, hukukun üstünlüğüne inanıyorlar, sivil toplum üyeliği yüksek, en solcu küme, yüzde 44’ü içki içiyor, internet alıverişinde Türkiye ortalamasından farklılaşmıyorlar, en çok komşularıyla görüşüyor, kültürel etkinliklere katılım ortalamadan biraz fazla, kiracılık yüksek, apartmandalar ancak site içinde yaşama oranları düşük, geçinmekte en zorlanan küme, üçte biri Alevi, yüzde 70’i başını örtmüyor, diğer etnik köken ortalamaya göre daha çok, 5’te 1’i Ateist ya da inançsız.

Kümeler: 3 - Muhafazakar Modernler

Nüfustaki oranı: %15
Muhafazakâr Modernler günde yaklaşık 4 saatlerini çalışmaya, 2,5 saatlerini televizyona, 2,5 saatlerini ise internete harcıyorlar. 

Metropollü, çok genç, kadın-erkek oranı eşit, eğitimli, şehir ve metropolde büyümüş, annesi-babası ortalamadan daha yüksek eğitimli, yarısı bekar, 3-5 kişilik çekirdek ailelerden oluşuyor, beyaz yaka, esnaf veya öğrenciler, yarısı kendini Modern olarak tanımlıyor, Dindar Muhafazakâr yok, Ak Partili oranı düşük, kararsız çok, CHP ve MHP seçmeni Türkiye ortalamasından yüksek, hukukun üstünlüğünden yana, solcu, internetten alışverişe meraklı, okul ve iş arkadaşlarıyla sık sık görüşüyor, kültürel etkinliklere katılım oranı yüksek, kiracılar, apartmanda yaşıyorlar, örtünmüyor, Ateist ve sofu değil, inançlı ya da dindarlar.

Kümeler: 7 - Dini Muhafazakarlar
Nüfustaki oranı: %11
Dini Muhafazakârlar günde 4.5 saatten fazla zamanı çalışarak geçiriyor, işe en uzun süre ayıran küme. 1,5 saatini ise ibadet ederek geçiriyor. 

Kentliler, erkek oranı yüksek, eğitim durumu Türkiye ile aynı, evli oranı yüksek, haneler ortalamadan biraz daha kalabalık, esnaf oranı en yüksek küme, Dindar Muhafazakâr, ağırlıklı olarak Ak Parti seçmeni, parti üyeliği en fazla olan küme, yarısından fazlası dini kuralların toplumu şekillendirmesi gerektiğini düşünüyor, en sağcılar, içki içmiyor ama yarısına yakını başkalarının içmesinden rahatsız olmuyor, iş arkadaşları ile sık sık görüşüyor, kültürel etkinliklere katılımda Türkiye ortalamasından farklı değiller, ev sahipliği yüksekçe, müstakil ev ve gecekondu oranı yüksek, kıt kanaat geçinmiş, Hanefi Müslüman, örtünüyor, dindar.

Kümeler: 8 - Kırsal Gelenekselciler

Nüfustaki oranı: %12
Kırsal Gelenekselciler günde 2 saatini ibadet ederek, 3 saatini televizyon izleyerek geçiriyor. 

Kırda yaşıyor, ortalamadan biraz daha yaşlı, düşük eğitimli, 3’te biri doğu bölgelerinde doğmuş, göçmemiş, yarısı köyde büyümüş, evli, kalabalık hanelerde yaşıyor, evkadını ve emekli oranı yüksek, yarısı Dindar Muhafazakâr, 3’te 2’si Ak Partili, dine göre günah olanın suç olması gerektiğini ve dini bütün birisinin zaten ahlaklı davranacağını düşünüyor, sağcı, içki içmiyor, içilmesini istemiyor, internetle ilişkisi az, komşularıyla görüşüyor, müstakil ev veya apartmanda yaşıyor, ağırlıklı olarak Sünni Hanefi, örtünüyor, çok dindar.

Kümeler: 9 - Hayata Tutunanlar

Nüfustaki oranı: %15

Hayata Tutunanlar günde 2 saatten fazla zamanı ev işi yaparak, yaklaşık 3,5 saati televizyon izleyerek geçiriyor. İnternet kullanma süreleri düşük, uykuya en fazla zaman ayıran küme. 

Kırsalda yaşıyor, Uzaktakilerden sonra en yaşlı küme, kadın oranı biraz daha yüksek, çok düşük eğitimli, yarısı köyde büyümüş, çok büyük oranda evli, kalabalık hanelerde yaşıyor, evkadını ve esnaf oranı daha çok, Geleneksel Muhafazakâr oranı en yüksek küme, neredeyse yarısı kararsız ve oy kullanmaz, din ve hukuk konusunda ülke ortalamasından farklılaşmıyor, içki içmiyor ama içmeyen diğer kümelere göre en tahammüllü, kültürel etkinliklere pek katılmıyor, en sık komşuları ve ardından hemşehrileriyle görüşüyor, ağırlıklı olarak müstakil evde oturuyor, kıt kanaat geçiniyor, Şafii Müslüman ve Kürt oranı diğer kümelere göre yüksek, 4’te 3’ü dindar veya sofu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.