Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 - +90 530 926 41 13 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr

Milli Güvenlik İçin Farklı Bir Yaklaşımın Yol Haritası

 Bu yazı 22/02/2023 tarihinde yayınlanmıştır. 

 *İlyas SÜPÜRGECİ/ Araştırmacı Yazar

 

Bir ülkedeki güvenliğin sağlanması açısından, farklı bir bakış açısı oluşturma yanında, devletin tepesinden en alttaki birimine kadar milli güvenlik alanındaki mevcut teşkilatın yeni ihtiyaçlar doğrultusunda incelenmesi gerektiği açıktır. Bu anlamda bir yol haritasının oluşturulması da gerekir. Oluşturulacak bu Stratejik Seviye Yol Haritası:

-Ulusal Güvenliğe Yönelik Tehditlerin Bilimsel bir yaklaşımla belirlenmesi ve listelenmesi süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

-Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda, Ulusal Güvenlik Kurulu ve onun altında milli güvenliğe yönelik her bir tehditle ilgili alt kurulların oluşturulması gerekir. Bu anlamda; Ulusal Gıda ve Su Güvenliği Kurulu, Ulusal Barınma Güvenliği Kurulu, Ulusal Siber Uzay Güvenliği Kurulu, Ulusal Enerji Güvenliği Kurulu, Ulusal Ekonomi ve Finans Güvenliği Kurulu yapılandırılması üzerinde durulması, bu kurullarda hangi uzmanların görev alması gerektiği, çalışma yöntemlerinin, yetki ve sorumlulukların ve karar alma süreçlerinin nasıl olması gerektiği gibi konuların düzenlenmesi,

-Tehditlerin türüne ve niteliğine uygun Milli Mücadele Stratejilerinin belirlenmesi, Kısa-Orta-Uzun Vadeli Planların ve Programların(Kim, ne zaman veya ne zamana kadar, nerede, nasıl ve ne yapacak gibi soruların cevabı çok açık olarak) hazırlanması,

-Her bir tehditle mücadele için gerekli olan; Teşkilat, Vazife, Yetki ve Sorumluluklar, Malzeme ve Donatım, Tesisler, Kaynak Tahsisi alanlarında yasal düzenlemeler yapılması ve yapılanmanın gerçekleştirilmesi,

-Milli Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin, Listelenmiş olan Milli Güvenliğe Yönelik Tehditlerle Mücadele Stratejilerini nasıl daha iyi destekleyebileceği bağlamında; bilimsel çalışmalar yapılarak, toplumun tamamında bir zihniyet devrimi gerçekleştirecek hale getirilmesi(milli beka için milli eğitim ve öğretim seferberliği),

-Üniversitelerin, Akademik kuruluşların ve Düşünce Kuruluşlarının Araştırma ve Geliştirme Kapasitesi artırılması, Milli Güvenliğe Yönelik Tehditlerle Mücadele Stratejilerini destekleyen çalışmalar yapması teşvik edilmelidir.

-Yukarıda ana hatları zikredilen düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve hedeflere ulaşılabilmesi için rehber olması gereken önemli düşünceler ise şunlardır:

-Ülkenin Bilim ve Teknoloji alanındaki mevcut kapasitesinden en üst seviyede faydalanılması ve liyakate dayalı istihdam,

-Halkın tamamının katılımını sağlayacak yol ve yöntemlerin esas alınması,

-Şeffaflık, denetim ve hesap sorma mekanizmalarının oluşturulması,

-Sürekliliğin sağlanması, sürdürülebilirlik olması, değişen koşulları algılayabilen ve yeni koşullara hızla uyum sağlayabilen sistemlerin ve yöntemlerin benimsenmesi,

-Farklı alanlar arasında işbirliği ve eşgüdüm içinde düşünebilme ve hareket edebilme becerisine sahip olunması.

Sonuç olarak; Milli Güvenliğe yönelik tehditlerle mücadele, siyasi partilerin ve gündelik siyasetin üstünde olan ve milli gücün seferber edilmesiyle ancak başarılabilecek topyekün bir eylemdir. Bu bağlamda süreklilik ve kararlılık hayati öneme sahiptir.