Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 - +90 530 926 41 13 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr
Uluslararası “Gençlerin Gözüyle: Geçmişten Geleceğe Balkanlar” Kongresi 2. Gün 1. Oturum
Uluslararası “Gençlerin Gözüyle: Geçmişten Geleceğe Balkanlar” Kongresi’nin 2. Gününün ilk oturumu SDE Başkanı Doç. Dr. Güray Alpar’ın Başkanlığında gerçekleşti.
08 Aralık 2022 13:52

Uluslararası “Gençlerin Gözüyle: Geçmişten Geleceğe Balkanlar” Kongresi’nin 2. Gününün ilk oturumu SDE Başkanı Doç. Dr. Güray Alpar’ın Başkanlığında gerçekleşti.

Bosna-Hersek’te Devlet İnşası Sürecinde Yüksek Temsilci Ofisi’nin Rolü ve Bonn Yetkileri

“Bosna-Hersek’te Devlet İnşası Sürecinde Yüksek Temsilci Ofisi’nin Rolü ve Bonn Yetkileri” başlıklı konuşmasını gerçekleştiren Ömer Nermi Erdur,  savaş sonrası süreçte acil durumlarda müdahale gerçekleştirilebilmesi amacıyla son derece geniş yetkilere sahip kılınmış olan Yüksek Temsilci Ofisi’nin, savaştan neredeyse 30 yıl sonra da aynı yetkilere sahip olmasının Bosna-Hersek’i hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, bağımsız ve demokratik bir devlet olma hedefinden uzaklaştırarak yabancı devletlerin tek taraflı ve keyfi müdahalelerde bulunabildiği bir uluslararası protektora haline getirdiği yönünde eleştiriler bulunduğunu ifade edip, savaş sonrası reform sürecinde Yüksek Temsilci’nin Bosna-Hersek siyasetine yönelik etkisinin, Bonn yetkileri vasıtasıyla gerçekleştirdiği müdahaleler kapsamında incelenmesi konusu üzerinde durdu.

Bosna-Hersek Dayton Barış Anlaşmasının Taraflar İçin Anlamı ve Geleceği

Dajana Barusic  ve SDE Başkanı Doç. Dr. Güray Alpar’ın ortak çalışması olan “Bosna-Hersek Dayton Barış Anlaşmasının Taraflar İçin Anlamı ve Geleceği” başlıklı bildirinin sunumunu ise Dajana Barusic  gerçekleştirdi.

Dajana Barusic, “Dayton Barış Anlaşması''nın o zamanın koşulları altında zorunlu olarak imzalanmış olduğunu, her etnisite tarafından farklı şekilde anlamlandırılıp bu yüzden de bugüne kadar herkesin kabul ettiği kalıcı bir sistem oluşturulamadığını ifade etti ve Bosna-Hersek içerisindeki yapının, Dayton Barış Anlaşması çerçevesinde incelenip bu konudaki tarafların anlaşmaya ve ülkenin geleceğine bakışı konusu üzerinde durdu.