Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 - +90 530 926 41 13 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr
Yeni Dönem Ve Afrika’nın Yükselişi Kongresi(Ankara-21-22 Haziran 2023)
Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE)'nde 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde, “Yeni Dönem ve Afrika’nın Yükselişi” konusunda uluslararası nitelikte kongre düzenlenecektir.
19 Nisan 2023 14:53
A-
A+

1. Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından 2022 yılı içerisinde 3 adet uluslararası düzeyde kongre düzenlenmiş olup, bu kongrelere ait bildiri tam metin kitapları ISBN (International Standart Book Number ), numaralı olarak yayınlanmıştır. Kongreler Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) mevzuatına uygun kriterleri karşılamaktadır.

2. 2023 yılındaki ilk kongre aynı kapsamda, 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde, “Yeni Dönem ve Afrika’nın Yükselişi” konusunda uluslararası nitelikte düzenlenecektir.

3. Kongrenin amacı; tüm dünyada uluslararası sistemin ve dengelerin değiştiği bir ortamda, Afrika kıtasındaki siyasi, kültürel, güvenlik ve ekonomik yönden olumlu gelişmeleri ve ilerlemeleri akademik olarak tespit etmek ve geleceğe yönelik kısa, orta ve uzun vadeli vizyoner bakışı ortaya koymaktır.

4. Sunumlar yüz yüze veya online olarak yapılabilecektir.

5. Uluslararası Kongreye katılım için, usulüne uygun olarak hazırlanan bildiri özetlerinin, en geç 01 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar bildiri@sde.org.tradresine ulaşmış olması gerekmektedir. Oluşturulan akademik kurul tarafından, yapılacak bilimsel inceleme sonunda, uygun bulunan bildiriler, bildiri sahibine 15 dakika süreli sunum yapmak üzere ulaştırılacaktır.

6. Akademik Bilim Kurulu tarafından uygun görülen bildiriler, ISBN numaralı uluslararası yayın olarak yayınlanacaktır.

7. Söz konusu kongreye; SDE Araştırmacı Asistanları ile herhangi bir dönemde SDE programlarına katılarak sertifika almaya hak kazanmış ve halen programlara devam edenlerin yanında, ülke içi ve dışından akademisyenler ve öğrenciler de katılabilecektir. Kongreye katılım SDE Eğitim programlarına halen devam edenler ile geçmişte sertifika almış olanlar için ücretsiz olup, dışarıdan katılacak akademisyen için katılım ücreti 250 TL’dir.

8. Kongrede bildiri konuları şu şekildedir:

a. Güvenlik ve istikrar,

b. Tarih ve kültür,

c. Ekonomi, enerji ve ulaşım,

d. Dış siyaset ve uluslararası ilişkiler,

e. Toplum, medya ve iletişim.

9. Hazırlanan bildiriler; Word formatında, Times New Roman 12 punto ve 1.5 aralıklı olarak, en az 5, en fazla 10 sayfa olacak şekilde hazırlanacaktır. Diğer hususlar SDE Web sitesinde yer alan "Esaslarına göre düzenlenecektir.

10. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olacak ve her biri 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde 01 Haziran 2023 tarihine kadar bildiri@sde.org.tr adresine gönderilecektir. Bildiri özetinde; adı soyadı, üniversitesi, e-mail, telefon ve ORCİD numarası bulunacaktır.

11. Bildiri özetleri akademik olarak incelenecek olup formatına uygun olarak gönderilmeyen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. Sunumlar SDE binasında (Ankara), yüz yüze ve online olarak ilgili akademisyenler huzurunda, 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

13. Özeti kabul edilen bildirilerin tam metni hazırlanacak ve kongrede sunumuna müteakip düzeltmeler yapılarak, 30 Haziran 2023 tarihine kadar bildiri@sde.org.tradresine gönderilecektir. Kongre tam metin kitabı ise ISBN numaralı olarak Eylül 2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  SDE Kongre Düzenleme Kurulu