Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 - +90 530 926 41 13 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr
Uluslararası “Gençlerin Gözüyle: Geçmişten Geleceğe Balkanlar” Kongresi Çağrısı
24 Ekim 2022 13:34
A-
A+

1.SDE tarafından 16-17 Kasım 2022 tarihlerinde, Uluslararası “Gençlerin Gözüyle: Geçmişten Geleceğe Balkanlar” konulu bir kongre düzenlenecektir.

2. Kongrenin amacı; mevcut uluslararası sistemin artık ihtiyacı karşılayamadığı ve yeni sistem arayışlarının devam ettiği bir ortamda, Balkanlar ve çevresine yönelik; güvenlik, istikrar ve işbirliğinin geliştirilmesine ve refahın yükseltilmesine ilişkin fikirlerin genç akademisyenler tarafından ortaya konulmasını sağlamaktır.

3. Sunumlar yüzyüze veya online olarak zoom üzerinden yapılabilecektir.

4. Kongreye katılım ücretsiz olup usulüne uygun olarak hazırlanan bildiri özetlerinin en geç 11 Kasım 2022 tarihine kadar bildiri@sde.org.tr adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Yapılacak bilimsel inceleme sonunda uygun bulunan bildiriler bildiri sahibine sunum yapmak üzere bildirilecektir.

5. Akademik Bilim Kurulu tarafından uygun görülen bildiriler, ISBN numaralı uluslararası yayın olarak yayınlanacaktır.

6. Söz konusu kongreye; SDE Araştırmacı Asistanları ile herhangi bir dönemde SDE programlarına katılmış halen programlara devam edenler yanında ülke içi ve dışından akademisyenler ve öğrenciler de katılabilecektir.

7. Kongrede Balkanlar ve çevresine yönelik bildiri konuları şu şekildedir:

a. Güvenlik ve istikrar,

b. Tarih ve kültür,

c. Ekonomi, enerji ve ulaşım,

d. Dış siyaset ve uluslararası ilişkiler,

e. Toplum, medya ve iletişim.

8. Hazırlanan bildiriler; Word formatında, Times New Roman 12 punto ve 1.5 aralıklı olarak, en az 5, en fazla 10 sayfa olacak şekilde hazırlanacaktır. Diğer hususlar SDE Web sitesinde yer alan "SDE Akademi Dergisi Makale Hazırlama Esasları"na göre düzenlenecektir.

9. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olacak ve her biri 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde 11 Kasım 2022 tarihine kadar bildiri@sde.org.tr adresine gönderilecektir. Bildiri özetinde; adı soyadı, üniversitesi, e mail, telefon ve ORCİD numarası bulunacaktır.

10. Bildiri özetleri akademik olarak incelenecek ve formatına uygun olarak gönderilmeyen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Sunumlar SDE binasında yüzyüze ve online olarak ilgili akademisyenler huzurunda, 16-17 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacaktır.

12. Özeti kabul edilen bildirilerin tam metni hazırlanacak ve kongrede sunumuna müteakip düzeltmeler yapılarak, 30 Kasım 2022 tarihine kadar bildiri@sde.org.tr adresine gönderilecektir.

 

SDE Kongre Düzenleme Kurulu