Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr
SDE 2021 KASIM-ARALIK DÖNEMİ UYGULAMALI STAJ PROGRAMI
Stratejik Düşünce Enstitüsü 2021 Kasım-Aralık Dönemi Uygulamalı Staj Programı Başvuruları Başladı.
02 Ekim 2021 13:54
A-
A+

Bir ülkenin gelişmesindeki en önemli konulardan birisi de yetişmiş insan gücüdür. Ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde sivil toplum kuruluşlarına da büyük görev düşmektedir. İhtiyaç duyulan insan gücünün uygulama seviyesinde yetiştirilmesi ve staj imkânı bulamayan öğrencilere eşit koşullarda şartların yaratılması maksadıyla, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından 01 Kasım 2021 tarihinden itibaren 8 hafta sürecek uygulamalı Staj Programı düzenlenecektir.

Program; uluslararası ilişkiler, güvenlik, ekonomi, sosyoloji, medya ve sivil toplum ağırlıklı icra edilecek olup, her alanda lisans ve lisans üstü program öğrencileri ile mezunlar programlara katılabilecektir.

Staj programlarına katılmak isteyenler için mülakat sınavı düzenlenecek ve gerekli nitelikleri taşıdıkları değerlendirilen adaylar programa kabul edilecektir.

Adaylar başvuru için gereken belgeleri elektronik ortamda sde@sde.org.tr adresine gönderecekler, belgelerin asıllarını ise mülakat sınavı için geldiklerinde elden teslim edeceklerdir.

Başvuru Tarihleri: 02-24 Ekim 2021

Yazılı Sınav ve Mülakat: 27 Ekim 2021

Staj Başlangıç Tarihi: 01 Kasım 2021

Başvuru için istenilen belgeler şu şekildedir:

-Niyet Mektubu

-CV (Telefon ve e mail adresi içerecektir).

-Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

-Taahhütname (Programa devam edeceğine ilişkin)

-Kimlik Fotokopisi

-4 Adet vesikalık fotoğraf

Staj Programı yüz yüze yapılacak olup katılımcıların haftada 3 yarım gün katılımları beklenir.

Program süresince katılımcıların sorumluluk duygusu ve kişisel nitelikleri eğitmenler tarafından gözlemlenir.

Uygulamalar yaptırılarak kişisel nitelikleri güçlendirilir. Her aday için ayrı ayrı nitelik belgesi düzenlenir. Hocalardan herhangi birisinin adayın yetersizliği konusunda beyanı üzerine katılımcı program dışı tutulur.

Başarılı olan stajyerlere sertifikaları ve transkriptleri yapılacak törenle verilerek mezun edilir.

Telefon : +90 312 473 80 41  E-Posta : sde@sde.org.tr