Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr

"Fransa’da Antisiyonizm Antisemitizm Oldu"

*Köksal Çiftçi

Bütün iletişim ve strateji okullarında ders niteliğinde verilmesi gereken medyatik bir operasyon yaşandı Fransa’da bu hafta:

-Zamanlaması ve uygulaması mükemmel, net ve çerçevesi iyi belirlenmiş çok hedefli bir operasyon,

-Şimşek hızında, yıldırım şiddetinde sürpriz bir baskını andıran, herhangi bir tepkiye imkân tanımayan korkunç bir operasyon.

Operasyonun Alt yapısı

Aylardır devam eden “Sarı Yeleklilerin” 16 Şubat’taki eylemleri sırasında Alain Finkielkraut isimli Musevi düşünür bir veya birkaç kişinin “anti-Semitist ve anti-Siyonist” hakaretlerine maruz kalıyor. Arkasından “Tufanı bu mudur Nuh’un” dedirtecek bir medyatik fırtına. Pazartesi itibariyle bütün radyo ve televizyonların, sabah, öğle ve akşam kuşaklarının özel gündemi oluverdi bu olay. Ana haberler, tartışma programları, birinci sayfalar derken, medya tek ses, tek yürek, tek vücut hareket ederek kimsenin, bırakın eleştirel bakmasını, konu üzerine düşünce üretmesini bile mahkûm ediyordu.

Medyanın gaddar baskısı toplumu adeta şaşkına çevirdi.

Fırsat bu fırsat dercesine nereden geldiği tam anlaşılmayan bir çağrı tüm siyasi partileri antisemitizme karşı bir yürüyüşte buluşmaya davet etti.

Marine Le Pen’in Ulusal Birlik Partisi hariç bütün partilerden olumlu yanıt geldi tabi.

Bu ortamda, ölümcül darbe niteliği taşıyan, haberler geldi:

“Anti-Semitizm: Quatzenheim isimli Alsace kentinde bir Yahudi Mezarlığı saldırıya uğradı..”

"Yuvanıza gelin, İsrail'e göç edin". İsrail Göçmen Bakanı Yoav Gallant Salı günü, Yahudileri Yahudi Devletine göçerek Aliya (İbranice ‘de "tırmanma") olarak bilinen “bulundukları ülkelerden” İsrail’e dönmeye çağırdı.

Burada kast edilen Fransa’nın artık güvensiz ve Yahudiler için tehlikeli bir yer olduğu.

Operasyonun Hedefleri

Bizim görebildiğimiz ve kesin gözüken üç başlıkta hedefine ulaşmış sayılır bu “toplumsal mühendislik girişimi”:

1-Sarı Yelekliler hareketini zayıflatmak

Üçüncü ayına giren ve önü alınamayan eylemlerin esnasında ve bizzat sarı yelek giyenler tarafından gerçekleşti bu “saldırı”.

İstismar edilen bu noktalar sayesinde Sarı Yelekliler hareketin toplum nezdinde saygınlığı tartışılmaya başlandı.

Ayrıca eylemciler arasında bölünmeler sağlandı ve hareketten kopuşlar sağlandı.

Gerektiğinde bu insanlar yürüyüş düzenlemelerini engellemenin meşruiyeti pompalandı.

2- “Yeni Antisemitizm” (Neo Antisémitisme)

Bu teoriye göre son yıllarda Fransa’da yükselişe geçen Yahudi ve Siyonizm karşıtlığı Müslümanlardan kaynaklanmaktadır.

“Yeni Anti-Semitizm” evvelki akımların aksine aşırı sağ ile bağlantısı yok ve onlardan daha tehlikeli. Sebebi şu:

Daha geniş tabakalara yayılıyor ve İsrail-Filistin çatışmasından beslendiği için daha geniş taraftar topluyor. İşte kurnazlıkta burada. İsrail’in politikalarını eleştirirken aslından Müslümanlar ve öyle düşünenler “kapalı bir Anti-Semitizm” yapıyorlarmış.

Zira söz konusu saldırıyı gerçekleştiren kişilerden birisi Müslüman’mış ve şunları bağırmış:

“Defol buradan katil İsrail yanlısı, pis Yahudi...”

Evet, bir hafta boyunca Fransa’nın tek gündem maddesi bir yürüyüş esnasında çok tartışmalı kişiliğe sahip olan birine söylenen yukarıdaki bir kaç kelime. Tartışmalı bir kişilik diyoruz çünkü son yıllarda Müslümanları ve siyahileri hedef alan ırkçı söylemleri ve İsrail’in bütün katliamlarını meşru gösteren çabaları ile meşhur bu zat.

İlginç bir not:

Bu Yeni Anti-Semitizm Teorisi’ni ilk olarak dillendirenlerin başını çekiyor “filozof” Alain Finkielkraut.

3- Anti-Siyonizm eşittir Anti-Semitizm Tezi

Bu adam gibi düşünen ve bu fikre hizmet eden birçok Musevi aydın ve Yahudi sivil toplum kuruluşlarının son dönemde büyük bir enerji ile bu konuyu işliyorlar.

Özellikle “İtaat Etmeyen Fransa Hareketi” gibi sol akımların İsrail’in politikalarına sert eleştiriler getirmesinden rahatsız olan Yahudi çevreler, İsrail’i ve Siyonizm’i eleştirenleri, aslında gizli Antisemitler olduğu algısını yayıyorlar.

“Yeni Anti-Semitizm” (Neo Antisemitisme) kavramının yanında birde “İslamcı-Solcu” (İslamo-Gauchistes) deyimi icat ettiler.

Bu şekilde rakip ve düşman gördükleri iki kesimi birden terörize ederek eleştirileri gayrı meşru göstermeyi amaçladılar.

Operasyonun Zamanlaması

CRIF yemeği, Fransa'da pek çok Fransız siyasi şahsiyetinin davet edildiği Yahudi Kurumları Temsilcisi Konseyi tarafından düzenlenen yıllık bir akşam yemeğidir. Medya ve eğlence dünyasından çeşitli kişilikleri de davet edilir.

Bu yıl Otuz Dördüncüsü düzenlenen yemeğin misafirleri arasında her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı da davetliydi ve yine her yıl olduğu gibi katılacaktı.

Yahudi Kurumları Temsilcisi Konseyin Yemeğinden daha iyi ve doğal bir fırsat düşünülemez idi Emmanuel Macron’un  “İkinci Dünya Savaşı'ndan beri muhtemelen benzeri görülmemiş bir anti-Semitizm yeniden doğuşu” olarak ifade ettiği konuyla ilgili. Tabi ki kınama ve açıklamalar yeterli görülmeyecek ve somut önlemler istenecekti kendisinden. Tahmin edeceğiniz gibi beklentiler boşa çıkmadı.

“Anti-Siyonizm, anti-Semitizm ‘in modern biçimlerinden biridir " diyen Emmanuel Macron

Anti-Semitizm ‘in tanımını referans metinlerinde Siyonizm karşıtlığını içerecek bir biçimde genişletmeyi amaçladığını belirtti. Kısaca İsrail’in meşruiyetini ve politikalarını eleştirmek Antisemitizm suçu sayılarak cezai müeyyideye tabi tutulacak.

Bu açıklamanın gelir gelmez tartışmaların bıçak gibi kesildiğini söylemeye gerek var mıdır bilmiyoruz.

Sonuç

Normal şartlarda özellikle “düşünce özgürlüğü” kavramını zedeleyeceğini öne sürerek toplumun önemli kısmı Anti Siyonizm’in ile Anti Semitizm ‘in aynı değerlendirilmesine büyük tepki gösterirdi.

Fakat medya üzerinden yürütülen bu operasyon sayesinde ve koparılan kızılca kıyamet yüzünden kimseden en ufak itiraz gelmedi, gelemedi.

“Yahudi olmak, Yahudi bir anne veya Yahudi bir babaya sahip olmak değil, Yahudi çocuk sahibi olmak demektir.” Bu Yahudi atasözünü şöylede okuyabiliriz:

Yahudi Devleti olmak için Yahudi bir halka sahip olmak gerekmiyor, Yahudi Aydınlara sahip olmak yeter.