Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr

Erdoğan’ın Stratejik Kararı: İletişim Başkanlığı

Bülent ERANDAÇ
25 Temmuz 2018 15:23
A-
A+

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam zamanında, çok stratejik bir kararla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nı kurdu. Devlette değişim ve dönüşüm bağlamında kurulan her başkanlık ve ofisler önemli ancak bana göre, en stratejik görevi İletişim Başkanlığı yapacak.

Çünkü dünyamız, iletişim çağı. Sosyal medyayı yabancı istihbarat örgütleri kurnazca kullanıyor. Algı operasyonlarıyla, siyasi, ekonomik, sosyal kanallar rahatsız ediliyor. Yani bir BEKA MESELESİ…

Bu öyle bir karar ki, Türkiye’mize, Cumhurbaşkanımıza, yeni sistemimize saldırmakta olan ve yeni saldırı projeleri geliştiren EMPERYALİST BATI BEYİNLERİNE ve Türkiye düşmanı DERİN ODAKLARA verilen etkili mesajdır.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın, İletişim Başkanlığı çatısı altında DAĞINIK-BİRBİRİNDEN KOPUK kuruluşları toplaması hayırlara vesile olacaktır.

İletişim Başkanlığına verilen direktif:

1) Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca belirlenecek stratejilerin tespitine yardımcı olacak. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının görüşlerini de alacak.

2) Kamuoyunu ve ilgili makamları zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatmak, bunların kamuoyu üzerindeki etkisini belirlemek.

3) Türkiye'nin dış tanıtım faaliyetlerini yönlendirmek.

4) Uluslararası platformların, uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik kamu diplomasisi yapmak. Stratejik iletişim ve tanıtım faaliyetleri yürütmek.

5) Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek, bunlara karşı sorumlu kamu kurumlarıyla gerekli tedbirleri almak,

6) Yabancı ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlatma faaliyetlerine katılmak, Enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerini Türkiye'nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenlemek,

7) Yerli ve yabancı Basınla ilişkileri düzenlemek

8) İç ve dışta Sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite geliştirme program ve projelerini yönetmek, projelere idari ve mali destekte bulunmak,

9) Süreli ve süresiz yayınları planlayarak yayımlayacak veya yayımlatacak Türkiye Medya Veri Tabanı oluşturulacak. TRT ile irtibatı yürütecek.

10) Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerini kolayca iletebilmelerini sağlamak.

VİZYON

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın birçok konuşmasında, ısrarla üzerinde durduğu bir konu vardı. Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri olan, devletin kendisini içeride ve dışarıda doğru ifade edebilmesini de sağlayacak iletişim süreçlerinin yeterince yapılamaması.

24 Haziran seçimlerinden 2 gün önce, Cumhurbaşkanımız, uçakla Gaziantep’ten, yeni yapılan İstanbul üçüncü havalimanına ilk kez indi. İnşaatı bitmek üzere olan komplekste, Yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin yapılarını anlattı.

 Cumhurbaşkanına bağlı 8 tane başkanlık kurulacak

■ Milli İstihbarat Başkanlığı
■ Genelkurmay Başkanlığı
■ Savunma Sanayi Başkanlığı
■ Diyanet İşleri Başkanlığı
■ İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
■ Strateji Bütçe Başkanlığı
■ Devlet Denetleme Kurulu
■ Milli Güvenlik Kurulu

Burada, iletişimin, ’Devletin Omurgası‘ kurumlarıyla aynı önem derecesinde ele alınacağına ilişkin geleceğin ufkuna uzanan önemli ipuçlarını veren Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şöyle devam etmişti: ”İletişim Başkanlığı devletin ve Cumhurbaşkanlığının basın, yayın, iletişime dair tüm çalışmalarını koordine edecek. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü gibi kurumlar İletişim Başkanlığında birleşecek. Eski sistemde farklı isimler altında çalışan kurumları da başkanlık adıyla buraya alıyoruz.”

Bu sözler çok önemliydi. Çünkü eski sistemde 10 kurum, Türkiye’nin iletişiminden kendisini sorumlu görüyordu. (Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, DEİK, Yurtdışında temsilcilikleri bulunan Millî Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı gibi). Dağınıklık vardı. Olaylara bütünsel bakılamıyordu. Hatta birbirleriyle çekişme, kıskançlıklar içindeydiler.

Millet zaferiyle 24 Haziran’da yeniden seçilen Başkan Erdoğan, stratejik kararla, Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı’nı kurdu. Birbirinden kopuk, dağınık kuruluşları bir araya getirdi. Birçok kurumun insan, para ve zaman kaynaklarını aynı strateji altında birleştirmeyi kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanımızın YENİ DEVLET YÖNETİMİYLE ortaya koyduğu gelecek vizyonu, mükemmel gelişmeleri sağlayacak düşüncesindeyim. Şimdi, ortaya çıkacak sinerji ile bugüne kadar elde edilemeyen ciddi bir algı değişikliği sağlanabilir…

Yaygınlaştırılmak istenen BATI MAHFİLLERİNİN kara propaganda ataklarına, provokasyonlarına karşı, topyekûn karşı koyacak bir konum gerçekleştirildi.

Allah, BÜYÜK TÜRKİYE TRENİ’NİN raylarına taş koymaya çalışacak yabancı beyinlerden ve onların satın aldığı hainlerden ülkemizi korusun.

 

25.07.2018