Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 - +90 530 926 41 13 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr

Filistin Bayrağındaki Siyah Renk Osmanlı Dönemini mi Temsil Ediyor?

Mohammad YOUSEF
01 Haziran 2021 09:48
A-
A+

Filistin bayrağındaki renkler neyi temsil ediyor?

Bayraklar, vatanseverliği ifade etmek içindir. Filistin bayrağının renklerinin ardındaki anlama yönelik maksatlı olarak bazı tartışmaların ye söylentilerin yaratılmaya çalışıldığı görülüyor. Bazıları Filistin bayrağındaki siyah şeridin, Filistinlilerin geçmişte Osmanlılarla birlikteyken karşılaştıkları baskıyı ifade ettiğini yaymaya çalışıyor ki bu tamamen asılsızdır. Gerçekte Filistin bayrağı Pan-Arap bayrağından türetilmiştir ve Ürdün ve Sudan gibi Ortadoğu'daki diğer ülkelerle aynı tasarımı paylaşmaktadır. Bunun 1916 Arap İsyanı sırasındaki bayrağa dayandığı iddia edilse de bu bayraktaki siyah renk Arap tarihinde yaşanan acı olayı sembolize etmek içindir.

(1916 Arap İsyanı Bayrağı)

18 Ekim 1948'de, Filistin Hükümeti Arap İsyanı bayrağını kabul etti ve Arap Birliği daha sonra onu Filistin bayrağı olarak tanıdı. 1964 yılında ise bu bayrak Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından resmi olarak Filistin halkının bayrağı olarak kabul edilmiştir. 15 Kasım 1988'de FKÖ bayrağı Filistin Devleti'nin bayrağı olarak kabul edilmiş ve yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Şu anda resmi olarak Filistin Devleti'nin bayrağıdır.

(Filistin bayrağı)

Filistin Uluslararası İlişkiler Araştırmaları Derneği'ne (PASSIA) göre Filistin bayrağının renkleri aşağıdakileri temsil eder:

Beyaz renk

Beyaz, Arap Emevi Hanedanlarını ifade eder.

Emeviler, Peygamber'in Bedir'deki ilk savaşını hatırlatan sembolik renk olarak beyazı alarak doksan yıl hüküm sürdüler.

Siyah renk

Filistin bayrağındaki siyah, Arap Abbasi Hanedanlarına atıfta bulunuyor.

Yedinci yüzyılda, İslam'ın yükselişi ve ardından Mekke'nin kurtuluşuyla birlikte biri beyaz, biri siyah olmak üzere iki bayrak taşındı. Beyaz bayrakta "Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Peygamberidir" yazıyordu. Siyah bayrak ise intikam işaretiydi ve askerleri savaşa yönlendirirken giyilen başlığın rengiydi.

Bağdat'tan hüküm süren Abbasi Hanedanı (750-1258), Peygamber'in akrabalarının öldürülmesi ve Kerbela Savaşı'nın anısına yas sembolü olarak siyah rengi almıştır.

Yeşil renk

Yeşil, Fatımi Hanedanlarını ifade eder.

Fatımi Hanedanlığı, Fas'ta Abdullah Al-Mehdi tarafından kuruldu ve tüm Kuzey Afrika'yı yönetti. Peygamber'in kuzeni Ali'ye bağlılıklarını sembolize etmek için de renk olarak yeşili aldılar.

Kırmızı renk

Kırmızı, Endülüs ve Khawarij'in İslami yöneticilerini ifade eder. Kuzey Afrika ve Endülüs'ün fethine katılan Arap kabileleri, Endülüs İslam hükümdarlarının sembolü haline gelen kırmızı bayrağı taşıdı (756-1355).

Khawarij, Halife III. Osman'ın öldürülmesinden sonra ortaya çıkan, İslam'ın ilk günlerindeki bir gruptu. Sembolleri kırmızı bayraktı.

Sonuç olarak, Filistinliler, emperyalist güçlerin bütün çabalara ve öğretilere rağmen Türk halkı ile gönül bağını hiç koparmadı. Günümüzde hemen hemen her gösteride Filistin bayraklarının yanında Türk bayraklarının taşınması bunun en büyük göstergesidir. Okullarda öğretilen bayraktaki renklerin anlamı da burada açıklandığı şekildedir. Filistin halkı Türk halkına karşı büyük bir sempati beslemektedir. Bu tür yanlış bilgiler ise İsrail yada İsrail tarafından kontrol edilen medya tarafından Türk ve Filistin halklarının arasını açıp bir araya gelmesini önlemek için maksatlı olarak çıkarılmaktadır.