Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 - +90 530 926 41 13 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr
Venezuela'ya Karşı Hibrit Savaş
Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Julıo Ron Martinez ve Yvan Eduardo Gil Pinto, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü SDE Başkanvekili Tümgeneral (E) Doç. Dr. Güray Alpar’ın yaptığı “Venezuela’ya Karşı Hibrit Savaş” adlı programa katıldı
01 Şubat 2021 14:38

Programda, Türkiye ve Venezuela’nın insan haklarına saygı ve halklarının kendi kaderinin tayin etme noktasında ve aynı zamanda ticari ilişkilerin yükselmesi hususunda iki ülkenin gün geçtikçe birbirine daha da yakınlaştığı belirtildi. Konuşmacılar Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkinin kısa bir süre içerisinde diğer ülkelere örnek olacak seviyeye ulaşacağını ifade ettiler. Covid-19 sürecinde Venezuela’ya en büyük yardımı yapan ülkelerden biri de Türkiye’nin olduğu vurgulandı. Bütün zorluklara rağmen iki ülke arasındaki dayanışmanın devam edeceği belirtildi.

Venezuela’nın altın, petrol gibi çok büyük doğal zengin kaynaklara sahip olmasından dolayı bazı ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istediğini belirten SDE Başkanvekili Tümgeneral (E) Doç. Dr. Güray Alpar bu sebeplerden dolayı Venezuela’ya yönelik bir Hibrit savaş (Melez Savaş) başladığını hatta geçtiğimiz haftalarda Venezuela’nın twitter ve elektrik santrallerine yönelik saldırılar gerçekleştiğini söyledi.

Venezuela’nın yaklaşık 20 yıldır Hibrit savaşla mücadele ettiğini belirten Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Yvan Eduardo Gıl Pınto, Amerika Birleşik Devletleri’nin yaptırım uygulamak yöntemiyle Hibrit savaşının başka bir şekline boyut verdiğini ifade etti. Yapılan ekonomik yaptırımların ardından Venezuela’nın 100 milyarlarca dolar kayıp yaşadığını ve spekülasyonlar üretilerek farklı alanlardaki baskıların sürdürülmesiyle Venezuela farklı bir ülkeymiş gibi gösterilmeye çalışıldığını belirtti. Pinto, Trump devlet başkanlığı döneminde farklı devletlerin bir araya gelerek LİMA grubunun oluşturulduğunu ve bu grubun oluşturulmasıyla birlikte ABD ve diğer ülkeler arasında karşılıklı yardımını içeren TIAR anlaşması imzalanarak Venezuela’ya karşı yürütülecek, askeri saldırılara zemin hazırladığını ifade etti.

2019 Nisan ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya suikast teşebbüsleri ve darbe girişimleri olduğunu belirten Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Julıo Ron Martinez bunlara ek olarak medyatik bir savaş yürütülerek uluslararası toplumda Venezuela hükümeti hakkında bir yalnızlaştırma politikası izlendiğini ifade etti.

Martinez, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan bu yaptırımların yasadışı olduğunu, yapılan suçlamaların ise hiçbir kanıtının olmadığını belirtti ve yasal yaptırımların sadece Birleşmiş Milletler tarafından karar verilip uygulanabileceğini söyledi. Türkiye ve Venezuela’nın bölgedeki diğer ülkelerle yürüttüğü güçlü ilişkilerinin şekillendirilmek istenmesinin saldırıların ana sebebi olduğunu ekledi.

2020 yılında tek taraflı uygulanan bu yaptırımların tekrar canlandırılmasıyla birlikte Venezuela petrol gelirlerinde oldukça büyük bir düşüş yaşandı ki bu daha önceki yıllarda elde edilen petrol gelirleriyle kıyaslandığında sadece %1 olarak kaldığını belirten Martinez Venezuela’nın yaklaşık 5 milyar dolar civarındaki varlığı şu anda Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırımlar kapsamında dondurulmuş olduğunu ifade etti. Pandemi şartlarında ciddileşen durumlar altında bile yaptırımlar devam ettirildiğini ve bunun sonucunda yaptırımların ilaçlara ve sağlık için gerekli materyallerin temininde çok büyük engel teşkil ettiğini söyledi. Martinez konuşmasında, 12 Mart tarihinden itibaren yaptırımlarının daha da artmasına ek olarak ABD’nin IMF (Uluslararası Para Fonu) baskı uygulayarak Venezuela’ya ilaçların alınması için gerekli fonların verilmemesini talep ettiğini söyledi. Bu aşamada Türkiye’nin göndermiş olduğu medikal yardımların Venezuela için çok önemli olduğunu belirten Martinez, bütün zorluklara karşın iki ülke arasındaki dayanışmanın devam edeceğine inanıyoruz ifadelerini kullandı.

Venezuela hükümeti olarak yapılan bu yaptırımlara karşı halkın can güvenliğini ve huzurunu korumaya devam etmek için büyük bir savaş verdiklerini ifade eden Martinez bu saldırıların olmaması durumunda bütçenin %76’sının toplum ihtiyaçlarını giderilmek üzere kullanılacağını belirtti. Martinez, Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni hükümetle birlikte ilişkilerin hangi yöne evirileceğine dair bir umut silsilesi başlamış olduğunu fakat bu değişikliğe ve yeniliklere rağmen hala Hibrit savaşla birlikte Venezuela’ya karşı açılan cephelerin işlevselliğini sürdürmekte olduğunu belirtti.

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Julıo Ron Martinez:

“Venezuela olarak uluslararası hukuka saygı duymaya devam edeceğiz, insan haklarına önem vereceğiz. Aralık ayında Venezuela halkı bu girişimlere karşın meclis seçimlerine toplu bir şekilde barış ve huzur içinde hiçbir düzensizlik olmadan katılarak saldırılara en iyi cevabı vermiş oldu. Yeni Ulusal Meclis Yönetimiyle birlikte açık bir diyalog ve barış ortamı oluşacaktır. Saygı çerçevesinde olan diyaloga her zaman açığız ancak herhangi bir saldırı olması durumda Venezuela hükümeti olarak gerekli cevabı veririz” ifadelerini kullandı.

Program sonunda SDE Başkanvekili Tümgeneral (E) Doç. Dr. Güray Alpar, uluslararası sistemin insan ve adaleti ihmal etmesinin sonucunda yeni sorunların ortaya çıktığını ve dünyada insanı merkez alan bir sistemin kurulması gerektiğini ifade etti. Bu aşamada Türkiye ve Venezuela’nın karşılıklı olarak iş birliği içerisinde çok şey yapabileceklerini belirtti.