Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr
Malvinas Adaları Sorunu
Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde SDE Akademi Uluslararası Diplomasi Okulunun son konferansı olan “Malvinas Adaları Sorunu” adlı konferans düzenlendi.
03 Haziran 2022 16:17

Arjantin Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Patricia Salas, Stratejik Düşünce Enstitüsünde Malvinas Adaları Sorunu konferansında değerlendirmelerde bulundu.

Arjantin’in Dış Politika öncelik eksenlerinden bahseden Salas, bunlardan birincisinin devlet politikası haline gelmiş olan insan haklarının desteklenmesi ve korunması olduğunu söyledi. Salas, Arjantin'in birçok konuda yaptığı katkıların, uluslararası insan hakları hukukunun gelişimini güçlendirmek, ülkenin evrensel ve bölgesel düzeyde liderlik konumuna yerleştirmek olduğunu açıkladı. İkinci olarak dış politika amacının ekonomik, sosyal ve çevresel konular arasında bir denge kurarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak olduğunu ve iklim ile çevre eyleminin Arjantin’in önceliklerinin ve kanaatlerinin merkezine yerleştirileceğini belirtti.

Malvinas Sorununa dair önemli açıklamalarda bulunan Salas, bu meselenin Arjantin’in dış politikasında anayasal bir yetkiye sahip olduğu öncelikli bir konu olduğunu vurguladı. Bunlarla birlikte Salas, Ulusal Antarktika politikasının iki sütuna dayandığını ve bunların Antarktika'daki Arjantin egemenlik haklarının güçlendirilmesi ve Antarktika Anlaşma Sisteminin güçlendirilmesi olduğunu açıkladı. Bu hedeflere ulaşmak adına Antarktika'daki faaliyetlerinin, bilimsel araştırmaların güçlendirilmesi, çevrenin korunması ve canlı deniz kaynaklarının korunması ilkelerine uygun olarak yıllık olarak planlanmaya devam edilmesi olduğunu ve bütün bunların bir barış ve geniş uluslararası işbirliği çerçevesinde gerçekleşmesi olduğunu bildirdi.

Büyükelçi Salas, nükleer meselesine de değinerek geleneksel olarak Arjantin’in uluslararası alanda ilgili bir aktör olarak görüldüğünü ve bu anlamda nükleer işbirliğinde ana ortağının Brezilya (CPPN ve ABACC) olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler’lerle ilgili olarak sözlerine şöyle devam etti: “Güvenlik Konseyi reformu ile ilgili olarak, üye sayısı artırılarak, ancak geçici kategori içinde, çalışma yöntemleri geliştirilerek ve veto hakkının korunmasına ilişkin çekinceler getirilerek demokratikleşmesi desteklenecektir. Bu eylem planları, Kolombiya, İtalya, Meksika, Pakistan, Kore Cumhuriyeti, Türkiye, Kanada, Kosta Rika, İspanya, Malta ve San Marino'nun da dahil olduğu “Uzlaşma için Birleşme” grubu ile koordine edilecektir. Arjantin'in uluslararası barış ve güvenliğe olan sıkı bağlılığı, çok taraflı sistemin güçlendirilmesine, uluslararası hukuka ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne katkı olarak, ülkemizden birlikler, gözlemciler ve personelin Birleşmiş Milletler Barış Misyonlarına katılımıyla devam edecektir.”

Konferansa Kosta Rika Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas da katılım sağlayarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Denizde barış projesi olarak yeni bir inisiyatif geliştirdiklerini ve dış politikalarının temelinde barış için çalıştıklarını belirten Fallas, Kosta Rika’nın dış politikasının ilkelerinin çok taraflılık, silahsızlanma, insan hakları ve sürdürülebilirlik olduğunu belirtti.