Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 - +90 530 926 41 13 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr
G20 Küresel Güney ve Hindistan
Hindistan'ın G20 Başkanlığı sırasında vurguladığı "Tek Dünya ,Tek Aile , Tek Gelecek" vizyonu, uluslararası toplumun birlikte çalışarak küresel sorunları çözme gerekliliğini yansıtıyor. Bu vizyon, sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda sosyal adaleti, çevresel sürdürülebilirliği ve küresel barışı desteklemenin önemini vurguluyor.
18 Eylül 2023 12:22

Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde “G20, Küresel Güney ve Hindistan” başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğü’nü SDE Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika Uzmanı Dr. Gökberk Durmaz’ın yaptığı panelde, konuşmacılar arasında Hindistan Ankara Büyükelçi Yardımcısı Mrs. Alpana Dubey ve SDE Ekonomi ve Finans Koordinatörü Prof. Dr. Abuzer Pınar bulundu.

SDE Ekonomi ve Finans koordinatörü Prof. Dr. Abuzer Pınar, 1975 yılında Fransa'da başlayan bir sürecin bugünkü dünya düzeninin temellerini attığını, G7'nin doğuşuyla başlayan bu sürecin 1991'den itibaren Rusya'nın katılımıyla G8'e dönüştüğünü, bu grupların başlangıçta ekonomik meselelere odaklansalar da zamanla daha geniş bir yelpazede konuları ele almaya başladığını ifade ederek bu durumun makroekonomi, uluslararası ticaret, gelişmekte olan ülkelerle iş birliği gibi ekonomik konuları içerdiğini ancak aynı zamanda enerji, terörizm, çevre, insan hakları, bölgesel güvenlik ve silahsızlanma gibi siyasi ve güvenlik odaklı konuları da içerdiğini ifade etti.

Pınar, 1990'ların sonlarında, G7/8 ülkelerinin, dünya ekonomisinin gelişen yüzünü daha iyi anlamak için Doğu Asya, Rusya ve Brezilya'daki ekonomik sarsıntılardan dersler çıkardıklarını, bunun yükselen pazar ekonomileri ülkeleriyle daha fazla iş birliği yapma ihtiyacını doğurduğunu belirterek, danışma amaçlı ve daha geniş kapsamlı olmak üzere G22, G24 ve G33 gibi gruplar oluşturulduğunu ancak bu grupların sayısı arttıkça etkinliklerinin azalmış gibi göründüğünü söyledi.

1999'da G8 Maliye Bakanlarının, küresel sistemi daha iyi temsil edebilmek için yeni bir danışma grubu olan G20'yi resmen ilan ettiğini dile getiren Pınar, G20’nin, ABD, Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya gibi büyük ekonomileri içerdiğini ve dünya ekonomisinin önemli konularını ele aldığını da belirtti.

 Konuşmasının ilk bölümünde G20’yi değerlendiren Prof. Dr. Abuzer Pınar, “Küresel Güney” hakkında ise şu bilgileri verdi: “Küresel ekonomik güç dengeleri kadar "Küresel Güney" kavramı da önem kazanıyor. Bu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki sosyal, ekonomik ve politik uçurumu ifade eder. BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika), küresel güneyin temsilcileri olarak kabul edilir ve kendi aralarında iş birliği yaparlar.”

Prof. Dr. Abuzer Pınar G20 ve Küresel Güney konularını değerlendirdikten sonra bazı önerilerde bulundu. “Bu bilgiler ışığında, geleceğe nasıl bir yol haritası çizebiliriz? İlk olarak, daha adil bir küresel ekonomik sistemin oluşturulması önemlidir. İkincisi, insani ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sosyal eşitsizlikleri azaltmalıyız. Üçüncüsü, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularına daha fazla önem vermemiz gerekiyor.”

Sonuç olarak, yeni bir dünya düzeni inşa etmek için iş birliği ve adil bir yaklaşım gereklidir. BRICS ve G20 gibi platformlar, bu hedeflere ulaşmamıza yardımcı olabilir. Birlikte çalışarak, daha adil, daha sürdürülebilir ve daha insan odaklı bir dünya yaratabiliriz.

Panelin bir diğer konuşmacısı Hindistan Ankara Büyükelçi Yardımcısı Mrs. Alpana Dubey ise Günümüzde G20’nin, küresel düzeydeki önemli bir konu olarak karşımıza çıktığını, özellikle 9 ve 10 Eylül 2023 tarihlerinde Delhi'de gerçekleşen G20 Zirvesi’nin, önemli kararların alındığı bir platform olduğunu ve G20 Yeni Delhi Liderler Bildirgesi’nin oybirliği ile kabul edildiğini söyledi.

Hindistan’ın, 1 Aralık 2022'de Endonezya'dan G20 Başkanlığını devraldığını ve bu görevi 30 Kasım 2023'e kadar sürdüreceğini ancak, dünyanın hala Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi büyük jeopolitik çatışmalarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Dubey, finansal istikrarsızlık, terörizm, iklim değişikliği ve gıda ile enerji krizleri gibi yeni tehditlerin de dünyadaki belirsizliği artırdığını ifade etti.

“Hindistan'ın G20 Başkanlığı teması olan ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ veya "Tek Dünya * Tek Aile · Tek Gelecek" vizyonu, sürdürülebilir, kapsayıcı ve insan merkezli kalkınmayı vurguluyor.” diyen Dubey,

Hindistan'ın G20 başkanlığının, kapsayıcı, hırslı, kararlı ve eyleme odaklanmış bir şekilde ilerlediğini, Sherpa Track ve Finance Track çalışma grupları altında 200'den fazla toplantı ve bakanlık toplantıları düzenlendiğini aktarırken G20 öncelikleri arasında yeşil kalkınma, iklim finansmanı, hızlandırılmış büyüme, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, teknolojik dönüşüm, çok taraflı kurumlar ve kadın liderliği gibi konular yer aldığını dile getirdi.

Hindistan’ın, G20 sürecinde teknolojinin kullanımı, finansal kapsayıcılık ve dijital kamu altyapısına odaklanarak dijital kamu malları altyapısının geliştirilmesi konusundaki deneyimlerini paylaştığını söyleyen Dubey, “G20 Yeni Delhi Liderler Bildirgesi, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeye odaklandı. Bildirge, sürdürülebilir kalkınma için bir eylem planı oluşturmayı amaçlıyor ve yeşil kalkınma anlaşmasını destekliyor. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği ve dijital cinsiyet farkının azaltılması gibi önemli konuları ele aldı.” dedi.

Küresel Güney'in rolüne ilişkin açıklamalarda bulunan Dubey, Hindistan’ın bu konuya özel önem verdiğini, Küresel Güney'in endişelerini bir araya getirmek için çaba sarf ettiğini ve bu amaçla ‘Küresel Güney Zirvesi'nin Sesi’ adlı özel bir sanal zirve düzenlediğini de belirtti.

Afrika Birliği'nin G20'nin daimi üyelerinden biri olarak kabul edilmesi konusuna da değinen Dubey, bu durumu büyük bir başarı olarak niteleyerek bunun Afrika'nın küresel sahnede daha fazla etki sahibi olmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Hindistan'ın G20 Başkanlığı altında alınan kararlar ve başarıların, küresel düzeydeki önemli sorunları ele almak ve insan merkezli bir yaklaşım benimsemek için bir fırsat sunduğunu söyleyen Dubey, “G20'nin dünya için kritik bir rol oynadığını unutmamamız önemlidir ve umarım bu çabalar, küresel zorluklarla başa çıkmamıza yardımcı olacaktır.” dedi.

G20'nin uluslararası iş birliği ve diplomasi açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Dubey, G20’nin, dünya ekonomisinin büyük bir bölümünü temsil eden ülkeleri bir araya getirerek küresel ekonomik istikrarı ve büyümeyi desteklediğini, bunun finansal krizlerle mücadele, ticaretin teşvik edilmesi ve yoksulluğun azaltılması gibi konularda önemli fırsatlar sunduğunun altını çizdi.

Dubey ayrıca, Hindistan'ın G20 Başkanlığı sırasında vurguladığı "Tek Dünya · Tek Aile · Tek Gelecek" vizyonunun, uluslararası toplumun birlikte çalışarak küresel sorunları çözme gerekliliğini yansıttığını söyleyerek bu vizyonun, sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda sosyal adaleti, çevresel sürdürülebilirliği ve küresel barışı desteklemenin önemini vurguladığını sözlerine ekledi.