Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr
Stratejik Düşünce Kongresi Bakü - "Kafkas:Tarih,Çağdaş Dönem ve Gelecek" programı sona erdi
Stratejik Düşünce Enstitüsü ve Türk Tarih Kurumu iş birliğinde düzenlenen "Kafkas:Tarih,Çağdaş Dönem ve Gelecek" adlı stratejik düşünce kongresi sona erdi.
28 Eylül 2018 16:20

Stratejik Düșünce Enstitüsü (SDE), Türk Tarih Kurumu (TTK) iș birliği ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA) Tarih Enstitüsünün desteğiyle düzenlenen kongrenin açılış toplantısına SDE Başkanı Muhammet Savaş Kafkasyalı, TTK Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve AMİA Tarih Enstitüsü Koordinatörü Yakub Mahmudov katıldı.

Kongrenin ilk gününde gerçekleşen “Tarih ve Kültür” Oturumu'nda Kafkasların tarihindeki önemli dönüm noktaları, bu dönüm noktalarının getirdiği değişiklikler ve diğer taraftan da bölgenin tarihine farklı bakışlar ve iddiaların yanı sıra küresel popüler kültürün Kafkaslardaki etkileri Türk-İslam hakimiyet anlayışınn bölgeye kazandırdıkları ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin kültürel temelleri ve geleceği ele alındı. 

Başkanlığını Prof. Dr. Maharram Gasımlı ve Prof. Dr. Derya Örs'ün gerçekleştirdiği oturumda, Konular ve konuşmacılar şu şekildeydi;

Doç. Dr. Ruhi Ersoy – Türkiye: “Türk-İslâm Tarihinde Kafkasların Önemi ve Kafkaslarda Türk-İslam Kültürünün Sürekliliği”

Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel – Türkiye: “Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinde Kültür: Ayniyetin İdraki”

Programın Politika Oturumu'nda bölgenin geçmişten günümüze sahip olduğu çok kültürlü yapısının korunmasını sağlayan unsurlar, bu bölgeye yönelik büyük güçlerin politikaları, bölge ülkelerinin bölgesel ve küresel amaçlı politikaları ortaya konuldu. Ord. Prof. Dr. Abel M. Maharramov ve Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın başkanlığını yürüttüğü oturumda konuşmacılar ve konuların dağılımı şu şekilde gerçekleşti;

Tümg. Haluk Çetinkaya – Türkiye: “Kafkasların Güvenliği ve Savunma Politikaları”

SDE Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Erkin Ekrem – Türkiye: “Küresel Güçlerin Kafkasya Politikaları” Türkiye- Azerbaycan İlişkileri ve Kafkasların Geleceği" şeklinde gerçekleşti.

Ekonomi başlıklı üçüncü oturumun konusunu ise bölgenin sahip olduğu başta petrol ve doğalgaz olmak üzere ekonomik potansiyelin, bölge devletlerinin politikalarını ve bölge dışındaki devletlerin bu bölgeye yönelik politikaları değerlendirildi. Prof. Dr. Hafız Paşayev ve Prof. Dr. Mehmet Barca tarafınfdan yönetilen 'ekonomi' oturumunda Dr. Cenk Pala – Türkiye: “Kafkasların Enerji Potansiyelinin Bölgesel ve Küresel Ekonomik Etkisi”başlıklı sunumunu gerçekleştirirken, Prof. Dr. Abuzer PINAR – Türkiye: “Kafkasya Bölgesindeki Büyüme ve Kalkınma Modelleri”, Prof. Dr. Kerem Alkin ise – Türkiye: “Kafkasların Sovyet Sonrası Ekonomik Dönüşümü ve Küresel Ekonomik Sisteme Entegrasyon” başlıklı sunumunu yaptı.

Geçmişten Günümüze Kafkasya Tarihinde Bölgesel Meseleler konulu Prof. Dr. Tofiq Nəcəfli ve T.C Bakü Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'in başkanlığını yaptığı son oturumda yer alan başlıklar ise şu şekilde gerçekleşti;

T.ü.e.d., prof. Nikolay Javaxişvili: “Kafkasya Uzmanlarının Siyasi İşbirliği Üzerine"

T.ü.e.d., prof. Kərim Şükürov: “Çar Rusyasının Güney Kafkasya Siyasetinde Ermeni Unsuru”

T.ü.f.d., dos. İradə Məmmədova: “Arşiv belgelerinde, Azerbaycan nüfusu (18. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar)" 

T.ü.f.d., dos. İradə Əliyeva: “ Azerbaycan topraklarında Rus İmparatorluğu'nun Hıristiyanlaştırma politikası".

Çalıştaylar

Gerçekleştirilen kongre kapsamında ‘Kafkasya'nın Geleceği İçin Strateji Çalıştayı'nda ise Kafkasya bölgesinin ve bölge ülkelerinin uygulaması öngörülen strateji, işbirliği ve yatırımlar ele alındı. Oturum Başkanlığı'nı Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Kurucusu ve Müsteşarı Vahit Erdem'in yaptığı "Kafkaslarda Savunma ve İşbirliği" adlı çalıştayda ise Kafkasların güvenlik sorunları, savunma sanayii ve ortak işbirliği başlıkları ele alındı. Kongreye başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere 8 ülkeden yaklaşık 290 akademisyen, siyasetçi, diplomat, asker, işadamı, gazeteci ve uzman katıldı.