Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr
Anasayfa >> Haftanın Değerlendirmeleri >> İç Politika ve Hukuk

Haftanın İç Politika ve Hukuk Değerlendirmesi (6-12 Temmuz 2020)

SDE Editör
13 Temmuz 2020 02:43

Ayasofya 86 yıl sonra tekrar cami vasfına kavuştu

Danıştay, Ayasofya’yı müzeye çeviren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Dairenin gerekçeli kararını açıklamasının hemen ardından Ayasofya Camii’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi (10 Temmuz 2020).

Bu karar yeni Türkiye’nin bir sembolü olarak okundu. Dünyadan gelen değişik tepkiler karşısında kararın hukuki yönü ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenliğinin tartışılamayacağı dile getirildi.

Karar gerekçesi: Vakfedenin iradesi

Kararın gerekçesinde, Ayasofya’nın, “özel hukuk tüzel kişiliğini haiz mazbut vakıf niteliğindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı’nın mülkiyetinde olduğu” belirtildi. Açıklama şöyle:

“Ayasofya’nın, vakfedenin iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, bedelsiz olarak kamunun istifadesine terk edilmesi yönüyle hayrat taşınmaz niteliği taşıdığı, tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli bulunduğu; vakıf senedinin, hukuk kuralı etki, değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, bu hususun tüm gerçek ve tüzel kişilerle birlikte davalı idare için de bağlayıcı olduğu; devletin, vakıf varlığının, vakfedenin iradesine uygun olarak kullanılmasını sağlama yönünde pozitif yükümlülüğü, vakıf mal ve hakları ile ilgili olarak vakfedenin iradesini ortadan kaldıracak şekilde müdahalede bulunmama yönünde de negatif yükümlülüğünün bulunduğu kuşkusuzdur. Bu durumda Türk hukuk sisteminde kadimden beri korunarak yaşatılan Vakfa ait taşınmaz ve hakların vakfiyesi doğrultusunda istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamayacağı, vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, bu hususlar dikkate alınmaksızın Ayasofya’nın cami olarak kullanımının sonlandırılarak müzeye çevrilmesi yönünde tesis edilen dava konusu Bakanlar Kurulu Kararında hukuka uygunluk görülmemiştir”

Bir Aile daha evladına kavuştu:

Devletin etkili faaliyetleri sonucu terör örgütü PKK’dan kaçıp ailesine dönenlerin sayısı 101 oldu.

Evlat nöbetinde 14. Kavuşma

Diyarbakır HDP il binasının önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu. Böylece çocuklarına kavuşan aile sayısı 14 oldu. 136 aile halen bina önünde evlat nöbetini sürdürüyor. terör örgütü PKK'dan kaçarak güv

Çoklu baro düzenlemesi yasalaştı

Baroların yapısını değiştirmeyi ve "çoklu baro” sistemi getirmeyi öngören 28 maddeli kanun teklifi 10 Temmuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

"Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Adalet Komisyonu'nda değişiklik yapılmaksızın kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'a sunulmuştu. Genel Kurul görüşmelerinde ise teklifin 7 ve 15'inci maddelerinde değişiklik yapıldı.

15'inci maddedeki değişikliğe göre, 5 binden fazla avukat bulunan illerde, en az 2 bin avukatla yeni baro kurulurken, bu sayıların belirlenmesinde baroya kayıtlı avukatların yanı sıra, baroya kayıt yaptırmak zorunda olmayan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatların da dahil edilmesi öngörülüyor.

Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar, tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak. Mevcut barolar bir numaralı baro olacak. 

Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB, ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak. 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro tasfiye edilecek. Tasfiye işlemleri, son yönetim kurulu tarafından TBB'nin gözetim ve denetimi altında yapılacak. Tasfiye edilen baronun malları TBB'ye geçecek.

Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolabilecek. Tüzel kişiliği sona eren baroların devam eden iş ve işlemleri bu baro tarafından yürütülecek.