Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr
SDE'den Yargı Raporu
Yargı Reformu’nun sağlıklı gerçekleşebilmesi ve toplumun bütün kesimlerinin beklentilerine cevap verebilmesi için “Demokratikleşme Sürecinde Yargı Kurumları”nın rolünün açık bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Bu kapsamda; SDE, konusundaki uzmanlara, tartışmalara esas olmak üzere çalışma yaptırttı.
25 Şubat 2010 13:32

 

Yargı Reformu’nun sağlıklı gerçekleşebilmesi ve toplumun bütün kesimlerinin beklentilerine cevap verebilmesi için “Demokratikleşme Sürecinde Yargı Kurumları”nın rolünün açık bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Bu kapsamda;  SDE '"Yargı Raporu" hazırladı. SDE Başkanı Prof. Dr. Yasin Atay'ın rapor için kaleme aldığı takdim yazısı aşağıdadır.
 
Yargı Raporu
 
Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE), ülkemizin son yıllarda tartıştığı en önemli konulardan birini daha masaya yatırdı. Demokratik devletin olmazsa olmaz şartı olan Yargı; Yasama ve Yürütme organlarıyla birlikte rejimi ayakta tutan sacayağını oluşturması açısından özel bir önemi fazlasıyla hakediyor.
 
Adalet olmadan huzur sağlanamaz ve hukukun üstünlüğüne inanılmadan düzen kurulamaz. Hukukun tartışılmaz kaynaklarından biri de toplumun değerleridir. Evrensel ilkeler ve uluslararası yargı kurumları üzerindeki tartışmalar süre dursun biz milletin özgür iradesiyle anayasa ve kanunları değiştirip değiştiremeyeceği hususunda bile henüz uzlaşamadık.
 
Anayasalarını, ancak olağanüstü dönemler ve askeri gözetim altında hazırlayabilen Türkiye’nin sivil bir Anayasa ve yargı reformuna ihtiyacı var. Değiştirilmesi gereken sadece Anayasa da değil. Birbiriyle ilişkili bir yasal kodlar dizgesinin tümünün elden geçirilmesi, belki de yeniden yazılması gerekiyor.
 
SDE bu kökleşmiş sorun için önce kendi bünyesinde bir beyin fırtınası estirdi. “Yargı Reformu Raporu” hazırlığına yönelik bu toplantıya; SDE Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Çağıran, Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ali Şafak ve Aydın Bolat’ın yanısıra, Prof. Dr. Hakan Hakeri, Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. Yavuz Atar, Doç. Dr. Osman Can, Doç. Dr. Yusuf Tekin, Doç. Dr. Bekir Berat Özipek, Doç. Dr. Kudret Bülbül, Doç. Dr. Faruk Bilir, Doç. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, Yrd. Doç. Vahap Coşkun, Dr. Murat Yılmaz ve Avukat Reşat Petek katıldı.
 
Yöneticiliğini Yrd. Doç. Dr. Levent Korkut’un üstlendiği toplantıdan, “Demokratikleşme Sürecinde Hukukun Üstünlüğü ve Yargı Konferansı” düzenlenmesi kararı çıktı. SDE bünyesinde düzenlenen konferans, sivil toplum ile hükümeti biraraya getiren bir platform olma amacıyla planlandı.
 
Bu tür iyiniyetli girişimlerin çoğu sahayla ilgili ön çalışma yapılmaması sebebiyle sonuçsuz kalmıştır. Benzer hataların tekrarlanmaması için SDE konunun uzmanlarından görüş alarak kamuoyunun önerilerine açmıştır.
 
Yargı Reformu’nun sağlıklı gerçekleşebilmesi ve toplumun bütün kesimlerinin beklentilerine cevap verebilmesi için “Demokratikleşme Sürecinde Yargı Kurumları”nın rolünün açık bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Bu kapsamda; Prof. Dr. Yavuz Atar “Anayasa Mahkemesi”, Doç. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez “HSYK”, Doç. Dr. Ramazan Çağlayan “Türkiye’de İdari Yargı”, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem ve Yrd. Doç Dr. Vahap Coşkun “Türkiye’de Askeri Yargı” ve Doç. Dr. İlhan Üzülmez “Yargıtay” konusundaki tartışmalara esas olmak üzere birer ön rapor hazırladı.
 
Çok geç kalmamak için her kesin ve her kesimin sürece katkıda bulunması, lehte yahut aleyhte görüşlerini netleştirmesi gerekiyor. Sizlerin desteğiyle şekillenecek nihai Yargı Reformu Raporu’nun ‘keşke’lere bir son vermesi dileğiyle…
 
Prof. Dr. Yasin Aktay
SDE Başkanı
 
Raporun PDF versiyonu için tıklayınız...