Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr
SDE "Yeni Rusya" Çalışması Yayınladı...
Dünya devletlerinin değişen konjonktüre ayak uydurması ve buna göre dış politika anlayışını yenilemesi, öncelikle yakın dönemde meydana gelen olayları, işbirliği ve zıtlaşmaları bilmekle başlar. Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Türkiye’nin yeni dönemde dış politika yapım sürecine katkı sağlamak ve bölgede asırlardır ilişkimizi sürdürdüğümüz diğer devletlerin bugünkü konumunu sade bir dille anlatmak amacıyla “Yeni Rusya” adıyla bir çalışma gerçekleştirmiştir.
07 Mayıs 2010 14:02

 

İmparatorluklar dönemi ve sonrasında, bölgesel ve küresel anlamda etkisi asla kaybolmamış olan Rusya ile ilgili her türlü çalışma özellikle son yıllarda önem kazanmaktadır. Geçmişi köklü bir temele dayanan ve geçtiğimiz yüzyılın iki kutuplu dünyasında söz sahibi olan Rusya’nın bölgesel bir aktör olarak bugünkü konumu her alanda tartışılmaz bir öneme sahiptir.

Soğuk Savaş döneminde yaşanan diplomatik krizler çoğunlukla, ya bir tarafa ait olmak ya da sınır komşusu olan devletlerin hangi dengeler üzere siyaset izlediğini bilmemekten kaynaklanmıştır. Bugün Rusya’nın sahip olduğu özellikler, yaptığı politik açılımlar ve bunların doğurduğu büyük etkiler ancak bu ülkeyi ve sahip olduğu mekanizmaları yakından tanıyarak anlaşılabilir. Rusya’nın uluslararası ve bölgesel önemini vurgulayan Yeni Rusya Çalışması, Rusya’nın ikili ve çok yönlü ilişkilerini, iç ve dış siyasetini, ekonomik potansiyelini, enerji politikalarını ve uluslararası örgütler için ifade ettiği konumu sade ve açık bir dille ortaya koymayı amaçlamaktadır.

"Yeni Rusya" Çalışmasının PDF versiyonu için Tıklayınız...