Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr

Stratejik Düşünce

Muhammet Savaş KAFKASYALI
21 Mayıs 2018 10:03
A-
A+

İnsanın yapmayabilemeyeceği tek şey düşünmektir. İnsan sadece düşünmeyebilemez. Yani istese de istemese de düşünür insan. Bir eylem her halükârda yapılıyorsa şayet, doğrusu, yanlışı, iyisi, kötüsü vs olacaktır elbet.  Bu sebeple umulan doğru düşünmektir.

Doğru düşünmek, evvelâ insanın içinde bulunduğu ahvâlin ve şeraitin farkında olması ile mümkündür. Zira içine geldiği ve dâhil olduğu işleyen bir yapı, bir sistem vardır. Lâkin dâhil olmak ve kendini bu sistemin kontrolüne bırakmak için düşünmeye lüzum yoktur. Var olmak veya doğmak, dâhil olmak için yeter şarttır. Doğru düşünmek ise kendi belirlemediği ve inşa etmediği bu sisteme dâhil olmanın ötesinde uyum sağlamak için lâzımdır. Sisteme uyum, iki türlüdür: Birincisi, menfaatini sistemin işleyişinde görmek ve bunun gereklerini yerine getirmek için gayret etmek. İkincisi ise sistemin işleyişinde kendine zararlı ve faydalı olanları ayırt edebilmeye yarayan bir değerler bütününe ve zihniyete sahip olarak, sistemin kendi varlığına ve değerlerine zarar vermemesi için gerekenleri yapmaya ve sağlamaya gayret etmektir. İşte, kendi amaçlarıyla ve değerleriyle sistemin gerekleri arasındaki uyumu sağlamak için düşünmek, stratejik düşünmektir.

Devlet için dahi stratejik düşünmek böyledir. Devlet de var olduğunda, içine dâhil olduğu bir uluslararası sistemi hazır bulur. Modern Uluslararası Sistem, işleyişi sırasında içine dâhil olan devletlerin ya ona uyum sağlamayı değer kabul edip sistemin âhengine uyduğu yahut kendi inşa etmediği ve yıkıp gönlünce bir sistem inşa etme imkânına sahip olmadığı için kendi değerlerinin bu sistemin işleyişinden zarar görmemesi maksadıyla ona uyduğu bir sistemdir.

Kendini bilmek, kim olduğunu bilmek, neden olduğunu bilmek ve nasıl olduğunu bilmek için düşünmekle başlayan doğru düşünce serüveni, bu düşünceyle ulaşılan anlamak sayesinde elde edilen değerlere sahip olarak ve onu daima muhkem tutarak, hem kendimizi hem milletimizi hem de devletimizi içinde bulunduğu sistemin zararlarından korumak için, diğer taraftan çıkar esasına değil de adalet esasına dayanan bir sistem inşa edebilecek güce kavuşmak için stratejik düşünce ile devam etmelidir.

Stratejik düşünce için iki temel unsur gereklidir: Birincisi kendiyi (kendimizi) bilmek, ikincisi ise ötekiyi bilmek. Ötekiyi bilmeksizin kendiyi bilmek, ötekiden gelecek muhtemel tehlikelerden ve zararlardan bihaber olmak demektir. Kendiyi bilmeksizin ötekiyi bilmek ise yanlışı bilip doğruyu bilmemek demektir. Lâkin bütün yanlışları bilmek dahi doğruyu bilmek veya bulmak imkânını sağlamayabilir. Neticede doğru ve elzem olan hem kendiyi hem de ötekiyi iyi bilmektir.

İşte stratejik düşünce, kendi ile öteki arasındaki münasebeti sağlayabilme gayreti ve yoludur.

 

21.05.2018