Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 - +90 530 926 41 13 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr

Meskun Mahallelerde Muharebe

Bu yazı 15/06/2022 tarihinde yayınlanmıştır.

*Mithat IŞIK/ SDE Savunma ve Güvenlik Koordinatörü 

 

Meskun mahalleler insanların yaşamı için vazgeçilmez yerlerdir. İnsanlar için gereken yaşamsal her şey bulunmaktadır. Sokaklar, caddeler, binalar, siteler, kenar mahalleler, kavşaklar, yer altı ve yer üstü sistemler, yüksek binaların çatıları, üst katları düzenli askeri birlikler için mücadeleyi etkileyen adeta birer labirenttirler. 2030 yılında dünya nüfusunun %75’i şehirlerde, bunların büyük çoğunluğu da sahil kentlerde yaşayacaktır.

Günümüzde şehirleşme oranının yükselmesi nedeni ile savaşlar da meskun mahallelerde gerçekleşecektir. Geleneksel harp sahası da bu nedenle değişecektir. Meskun mahallelerde mücadele eden ordular düşmanla/teröristle savaşırken meskun mahallelerde yaşayan halkı, fiziksel alanı ve malzemeleri ve alt yapıyı da dikkate almak zorunda kalacaklardır. Meskun mahallelerde mücadele edecek ordular üstün teknolojiyle donatılmış teçhizat ve malzemelere ihtiyaç duyacaklardır. Her meskun mahalin kendisine özgü karakteristiği ve özelliği vardır. Bu durum meskun mahallelerde savaşın seyrini etkileyecektir. Dünya üzerinde birbirinin aynısı olan şehir, kasaba, köy kısaca meskun mahal bulmak zordur.

Büyük şehirlerin güvenlik güçlerini yutucu bir özelliği vardır. Yüksek yapılar hava indirme ve uçar birlik harekatlarının yapılmasını engeller. Bu nedenle uygun yükseklikte helikopterlerden sarkıtılan halatlarla çabuk iniş teknikleri uygulanmalıdır. Meskun mahalleler İHA ve SİHA’ların kullanılmasını da kısıtlar. Yıkılmış binalar, moloz yığınları diğer arazi şekillerinden daha çok engel oluşturur ve askeri harekatı güçleştirir. Meskun mahallelerde harekat alanında çok değişik durumlarla karşılaşılacağı düşünülerek kolluk kuvvetleri itfaiye, belediye, STK, çevre ve şehircilik yetkilileri vb. kurumlarla asker ve sivil yetkililer arasında sıkı bir koordinasyon gerektirdiğinden barış zamanında müşterek eğitim ve tatbikatlar yapılmalıdır. Kent savaşlarında başarılı olabilmek için daha küçük ve tecrübeli personelden oluşan birlik teşkilatlanmasına gidilmelidir. Meskun mahalle muhaberesinde çatışmalar daha yakın mesafelerde olacağı için yakın mesafe çabuk atış eğitimlerine önem verilmelidir. Sütre gerisini görebilen, sütre gerisine ateş edebilen, havada infilak eden ihtiraklı, tapalı bomba atarlar, hedef yerini tespitine müteakip derhal ateş altına alabilecek ölümcül minyatür hava mühimmatı donatmak gerekir.   500 metre menzili olan bomba atarlar, meskun mahallelerde muharebede oyun değiştirici kuvvet çarpanı olabilir.

Meskun mahallelerde muharebede keskin nişancılar etkili olarak kullanılacaktır. Bu nedenle keskin nişancıların yerlerinin tespit edilmemesi için keskin nişancılar az ama isabetli atışlar yapacak şekilde eğitilmelidir.

Meskun mahallelerde hedef tespiti zordur. Bu nedenle tesit edilen hedefin derhal ateş altına alınması konusunda zaman kaybı yaşamamak için otonom insansız silah sistemleri önem kazanacaktır. Meskun mahallelerde muharebede görülen birliğin dost birlik mi, düşman birlik mi veya sivil halk mı olduğunu tespit etmek zordur. Bu nedenle birliklerin standart tip üniforma giymeleri faydalı olacaktır. Ani karşılaşılan hedeflere süratle ateş edebilmek için üniformalar üzerine tanıma çiplerinin yerleştirilmesi hem zaman kaybını önleyecek hem de tanımayı kolaylaştıracaktır. Bu tip çipler koruyucu gözlükler, kasklar veya silahların nişangah sistemlerine de yerleştirilebilir. Meskun mahallelerde kullanılan bir kısım araçların değişik olması da düşünülmelidir. Hem sivil yaşantıyı sürdürmek hem de gerektiğinde derhal bir intikal düzenine geçmek için sivil Jeep tipi araçların kullanılması düşünülmelidir. En az sivil Jeepler kadar hareketi kısa sürede mevzi değiştirecek, hedef teşkil etmeyen araçların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bomba yüklü araçların tespiti için lazer termal kameralı sistemlere ihtiyaç duyulacaktır.

Düşmanın savaşma azim ve iradesini kırmak için sosyal medya etkili olarak kullanılmalı, düşmanın sosyal medyayı kullanmasını önleyecek elektronik tedbirlerin alınması önemlidir. Teknolojinin son ürünleri meskun mahallelerde muharebede etkili olarak kullanılacaktır. Şehir savaşlarında elde edilen tecrübelerden yeterinde ders çıkaran ve bu tecrübelere göre ordularını eğiten, teknolojik gelişmelere göre ordularını teçhiz eden ülkeler, meskun mahallelerindeki muharebelere daha iyi hazırlanacaktır.

Meskun mahallelerde zayiat vermemek için muharebede alanın sürekli gözetlenmesi son derece önemlidir. Bu nedenle dikey keşif tedbirleri geliştirilmelidir.

Birlikler daha çok bağımsız hareket edeceği için küçük birlik ve komutanları çok iyi eğitilmelidir. İnisiyatif almayı gerektiren durumlara çabuk uyum sağlayan, süratle karar verebilen komutanlara sahip ordular avantajlı duruma gelecektir. Meskun mahallelerdeki muharebeler hibrit (melez) savaş şeklinde olacaktır. Bu savaşta konvansiyonel birliklerle GNH (Gayri Nizami Harp) unsurları beraber kullanılacaktır. Barış zamanında ve özellikle krizin tırmanması aşamasında nizami birliklerle GNH birliklerinin koordinasyonu savaşın kazanılmasında önemli bir etken olacaktır.