Ulusal Güvenliğin Sağlanmasında Yapay Zekânın Rolü