Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr
“Türkiye’nin Demokratik Dönüşümü 2002-2012” Kitabı
SDE “Türkiye’nin Demokratik Dönüşümü 2002-2012” başlıklı kitap çalışmasını yayınladı. KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, SDE İç Politika ve Demokratikleşme Programı Koordinatörü Dr. Murat Yılmaz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Yayman, SDE Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay ve SDE Uzmanı Doç. Dr. Hamit Emrah Beriş tarafından kaleme alınan kitap 3 Aralık 2012 tarihinde Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay’ın katıldığı bir basın toplantısı ile tanıtıldı.
06 Aralık 2012 12:33

 

 
“Türkiye’nin Demokratik Dönüşümü 2002-2012” başlıklı kitabın Sunuş yazısı aşağıdadır:
 
2002-2012 yılları arasında geçen on yıllık zaman dilimi Türkiye’nin tarihindeki en geniş demokratikleşme adımlarını attığı bir dönemdir. Bu süre zarfında demokrasinin üzerindeki vesayet perdesinin kaldırılması ve Türkiye demokrasinin evrensel standartlara yükseltilmesi yönünde oldukça önemli gelişmeler yaşanmıştır. Her ne kadar, “demokratik açılım” veya “Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” adları, nispeten yeni sayılabilecek bir tarihte, 2009 yılı içerisinde ortaya çıkmış olsa da aynı kapsamda atılan adımların bugünden itibaren on yıl geriye götürülmesi gerektiği söylenebilir. 2002’nin son döneminden bu yana on yıllık bir sürenin geçtiği düşünüldüğünde geriye dönüp atılan adımların kapsamlı bir muhasebesine girişmek adeta zorunluluk arz etmektedir. Zira ülke içindeki demokratik standartların yükselmesiyle beraber geçmişte karşılaşılan sorunların ve demokrasi tablosunun unutulduğu görülmektedir. Bu çalışma ile toplumsal hafızanın canlı tutulması, bugüne dek yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen uygulamalar hakkında kamuoyunda farkındalığın artırılması öncelikli hedeftir. Böylece atılan adımlar ciddi ve kalıcı bir zemine oturtulmuş ve gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve doğru şekilde aktarılmış olacaktır. Aynı zamanda geleceğe dönük olarak gerçekçi ve doğru bir yol haritasının belirlenmesi açısından da bu tür geniş çaplı bir muhasebenin gerekli olduğu açıktır. Zira reform hareketlerinin hız kesmemesi, bunun yanında doğru hedeflere yönelmesi öncelikle geçmişin ve bugünün doğru anlamlandırılmasıyla hayat bulabilecek bir konudur. Ayrıca bu şekilde, reform süreci hakkında bilgilenmek isteyen ulusal ve uluslararası kamuoyunun ihtiyaç duyduğu bilgilerin aktarılması da mümkün olacaktır.
 
Bu nedenle, elinizdeki çalışma, “demokratik açılım” sürecinde yapılan uygulamalar ile ilgilenenler açısından ciddi bir referans noktası olma özelliği göstermektedir. Bu çalışmanın temel amacı, geride bıraktığımız on yıllık sürede Türkiye’nin demokrasi yolculuğunda geldiği tüm mesafeyi gösterebilmek, böylece süreci doğru şekilde değerlendirebilmektir. Söz konusu amaç doğrultusunda öncelikle 2002-2012 yılları arasındaki süreçte demokratikleşme yönünde atılan adımlar olgusal gerçeklikler ekseninde değerlendirilmiş; daha sonra ise bilimsel ve akademik bir bakış açısıyla analiz edilmiştir. Bu bağlamda, demokratik standartların yükseltilmesi amacıyla yasal mevzuatta yapılan değişiklikler, bunların geçmişteki duruma göre nasıl bir fark meydana getirdikleri ve gündelik hayata yansıyan yüzleri aktarılmıştır. Ancak demokratikleşmenin pek çok unsuru içeren, çok yönlü ve uzun vadeli, daha doğrusu aslında hiç tamamlanmayan bir süreç olduğu açıktır. Bu nedenle, akademisyenler tarafından söz konusu sürecin temel parametreleri, bilimsel ve objektif bir bakış açısıyla değerlendirilerek yorumlanmıştır. Böylece demokratikleşme yönündeki reform girişimlerinin toplumsal, siyasal ve hukuksal yönlerinin farklı boyutlarıyla analiz edilmesi ve sürecin tüm boyutlarıyla ele alınması mümkün olacaktır.
 
Kitap ve ilgili panelin basına yansımaları: