Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr
"Küresel Finansal Kriz Sonrası Altın Güvenli Bir Liman mı?" Kitabı
SDE "Küresel Finansal Kriz Sonrası Altın Güvenli Bir Liman mı?" başlıklı kitap çalışmasını yayınladı. Kitabın yazarı Stratejik Düşünce Enstitüsü Uzmanlarından Dr. M. Levent Yılmaz.
12 Mayıs 2014 16:20

Altın çağlar boyunca insanların ekonomik yaşamda kullanmaktan vazgeçemedikleri kıymetli bir madendir. Değişim, tasarruf, prestij ve estetik gibi muhtelif amaçlarla kullanılır. Merkantilist dönemde olduğu kadar, ikinci dünya savaşının ardından kurulan modern uluslararası ekonomik düzeninin temeli de altına dayanmaktadır. 2008 krizinden sonraki dönemde dahi, merkez bankası rezervlerinin çoğunluğunu yabancı döviz yerine altının oluşturduğu ülkeler, krizi nispeten daha az zayiatla atlatmaktadır.

Gerçekten de özellikle kriz dönemlerinde bireyler, bankalar ve devletler altını bir güvence olarak görmektedirler. Bu anlamda kadim medeniyetlerin insanları ile modern çağın insanları arasında pek fark yoktur. Diğer yandan son dönemde Türkiye, ABD kaynaklı bir krizle ekonomik olayların toplumsal sonuçlarının ne olabileceğini gözlemlerken; aynı zamanda içeride yaşanan toplumsal olayların da ekonomik sonuçlarının ne kadar derin etkilere sahip olabileceğini bizzat yaşayarak öğrenmiştir.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) bu bilinçle, toplumsal ve siyasal konuların yanı sıra ekonomik gelişmelere de büyük önem vermektedir. Bu bakımdan hem dünya ekonomisindeki hem de Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, SDE bünyesinde faaliyet gösteren “Ekonomi Programı Koordinatörlüğü” tarafından sürekli takip edilmektedir. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için hem ekonominin tamamına yönelik hem de bu büyümeye katkısı olacak stratejik öneme sahip sektörlerle ilgili analizler yapılmakta ve oluşturulan politika önerileri ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bununla birlikte SDE’nin en çok önem verdiği konulardan bir diğeri de, çalışmaları kitap haline getirip tarihe not düşülmesine katkı sağlamaktır. Elinizdeki bu kitap, dünyanın yaşadığı en büyük ekonomik krizlerden birisi olan Küresel Finansal Kriz’in, sadece Türkiye için değil tüm dünya için önemli bir emtia olan altının üzerindeki etkilerini ele almaktadır. Kitabın sayfalarında ilerledikçe, bir yandan Küresel Finansal Kriz’in ekonomiyi nasıl evrimleştirdiğini ve neleri değiştirdiğini görürken bir yandan da özellikle altın piyasasının işleyişinin nasıl değiştiğine dair bilgilere ulaşacaksınız.

Kitabın hem ekonomistler hem de ekonomi ile ilgilenen genel okuyucular için kıymetli bir başvuru kaynağı olacağında şüphe yok. Özellikle kitabın son bölümüne kaynaklık eden araştırma neticesinde elde edilen bulguların ‘Yeni Ekonomik Sistem’in kuruluşunda ciddi katkıları olacağını düşünüyoruz.

Kitabı Ankara'daki seçkin kitapevlerinden ve internet üzerinden temin edebilirsiniz.