Doç. Dr. A. Erkan KOCA
Güvenli Ülkeler

Yakın zamanda, Londra merkezli Control Risks adlı kuruluş, ‘dünyanın en güvenli’ ülkeleri sıralaması yayınlandı. Buna göre İsviçre en güvenli ülkelerin başında geliyor. Bu durum bana yıllar önce yapılan bir çalışmayı Cities With Little Crime’ı (Suçun Az Olduğu Şehirler) hatırlattı.

 

Marshall Barron Clinard tarafından 1978 yılında yazılan Cities With Little Crime,  İsviçre ile İsveç ve ABD arasında yapılan karşılaştırmalı bir çalışma. Şehirleşmesini tamamlamış, ileri derecede sanayileşmiş ülkelerde suç oranlarının da yüksek olacağı tezini sınayan Clinard, oldukça çarpıcı ve önemli sonuçlara ulaşır.

 

İsviçre, Avrupa’nın en düşük suç oranına sahip ülkesiyken İsveç oldukça yüksek suç oranlarına sahip sanayileşmiş bir ülkedir. Clinard bunu, İsviçre’nin merkezi olmayan, küçük kantonlara bölünmüş, doğrudan demokrasi ile yönetilmesine bağlar. Buna göre, halk kantonlarda yönetime daha fazla katılıp karar alma mekanizmalarına güçlü bir katılım gösterdikçe suç oranları düşer çünkü yönetime katılımla suça sapma arasında oldukça güçlü bir ilişki vardır.

 

İsviçre kantonlarında polis, halkın polisidir ve halk, polisi kendisinden bir parça olarak görmekte, devletle özdeşleştirmemektedir. Bir toplumda güvenliği sağlayan, devlet ya da polis değil bizatihi toplumun kendisidir ve İsviçre’de bu durum görülebilir niteliktedir. Toplum burada güvensizlik oluşturan konularda kendisini sorumlu hissetmekte ve bu noktada kendisini polis ya da devletten ayrı görmemektedir. Polis ve devlet bizatihi halkın kendisidir.

 

Buna karşın İsveç, Clinard’ın çalışmasına göre, katı bir merkezi yönetime sahiptir. Yerel düzeyde halk, polisi ve devleti kendisinden uzak görmekte, meydana gelen suçlarda sorumluluk üstlenmekten çekinmektedir.

 

Bu çalışmanın üzerinden hayli zaman geçmiş olmasına rağmen bugün İsviçre’nin yine en güvenli ülkelerden oluşunun verdiği bir mesaj, demokratik süreçlerle güvenlik arasında oldukça yakın bir ilişki olduğu. Bu anlamda demokrasi, sadece halkın kendi kendisini yönettiği değil aynı zamanda kendi kendini kontrol edip yönetilmez olmasını da engellediği bir rejim.

 

Tehlikeli ülkelere bakıldığında, iç savaş yaşayan ya da kriz içindeki ülkeleri bir yana bırakırsak, Meksika gibi Nijerya gibi problemli demokrasiler olduğu görülüyor. Devletle toplum arasındaki mesafe açıldıkça bu boşluğu suç ve sapma davranışları dolduruyor. Toplumun sahip olamadığı iktidar suç örgütlerine geçiyor.

 

Bir halkın kendi kendini yönetmesi için öncelikle kendini bulması ve özgür hissetmesi, iradesine güvenmesi gerekiyor. Kendini bulamayan toplumlar genellikle kontrolü kaybediyor. Suç, bireysel olduğu kadar toplumun bireyler üzerindeki kontrolünün kesilmesi anlamına da geliyor.

 

Sadece seçimden seçime değil hayatın her alanında, gündelik yaşamın ayrıntılarında söz sahibi olma oranı arttıkça suça izin veren boşlukların ortadan kalkacağı varsayımı bir boş inanç değildir. Suç bir anlamda, insanlar için neyin daha iyi ve doğru olduğu çabası olarak siyasal olanın zıddına bir biçimde, bu sorgulamanın durması, insanların iyiliğine olana dair sorgulamanın son bulmasıdır.

Yazarın Diğer Yazıları
Köşe Yazıları
ATCOSS
SD Dergi