Doç. Dr. Murat Çemrek
Bilimle İnanç Arasında “Tape” Analizi

Sizin de bu aralar “gerçeklik” sınırlarını aşıp kendinizi Pablo Picasso ve Salvador Dali tablolarına hapsedilmişsiniz hissine kapıldığınız oluyor mu? Ya da sürreal ile hiperreal arasındaki sarkaçta bir o yana bir bu yana sallandığınızı düşünüyor musunuz? Elbette bu gerçeklikle aramızdaki yarığın giderek açılmasında bize “gerçeklik” diye sunulanların medya aracılığıyla ulaşması etkilidir. Bir kere buradaki konvansiyonel ve/veya sosyal medya aracıları tarafından tahrip edilmiş olabileceğine dair şüphe, gerçeklikle bağımızı ciddi anlamda zedelenmektedir. Ayrıca gerçekliğin oluşumuna değil de üretilmesine hatta üretim-sonrası aşamasına şehadet eden bizler için zaten gerçeklik artık organik değil sentetiktir. Gerçeklik algımızın ikinci kez aşınması da bu sentetiklikle ilintili olup; herkesin üretebileceği, monte, de-monte edebileceği bir şey, katı olan bir şeyin buharlaşması hatta berhava olması gibi garip bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu cümlede kullandığım “gerçekleşmek” fiili de bundan dolayı kulak tırmalamaktadır. Absürt komedi seven biri olarak ben bile Türkiye’de yaşananları izlerken eminim birçoklarınız gibi “hadi canım, bu kadar da değil artık¨ demekten kendimi alamıyorum. Elbette yaşananları değerlendirirken, “bu kadar da kurgu olamaz” dememiz, akıl sağlığımız için gösterdiğimiz bir refleksten fazlası değil aslında. Tecessüsün magazin programlarıyla sahiplendiği meta değerine paralel kapitalizmin kılcal damarlarını açtığı bir çağda, inanca sırtımızı çevirip bilgiye yüzümüzü döndüğümüzü sandığımız kadar paradoksal biçimde imana hatta fanatizme yöneldiğimiz ortaya çıkmaktadır.

Kabul edilmesi güç bir bilgiye ulaştığımızda şüphe, bir refleks mekanizması olarak devreye girer. Şüphenin kamçıladığı sorular, bilginin güvenilirliği ile sınanabilirliğini, bilgiyi oluşturan parçalar ile süreçleri, gidiş ve geliş yolları üzerinden test ederken kullanılır. Zaten bilgi test edilebilendir ve test edilebilen fiziksel dünyaya aittir; yoksa inançtan bahsediyoruz demektir. Elbette bir test öznesinden ve nesnesinden bağımsız değildir ve % 1 veya daha az bile olsa her zaman yanılma ihtimali vardır. Testi hazırlayanların ve uygulayanların nihai kertede birer beşer olduğunu ve test edilenin de ısı, ışık ve diğer faktörlerle ilintili olarak bozulma ihtimalini akılda tutarsak yanılma ihtimalinin anlamını kavrarız. Buraya kadar yazdıklarım fen bilimlerinin yumuşak karnı olmaya devam etmektedir. Beşeri/Sosyal bilimlere gelince, fen bilimlerinden çok insanı merkeze alarak bireysel ve topluluk halinde hayatı anlaması ve anlamlandırmasıyla sanata da çok uzak değildirler.

Sosyal bilimlerle iştigal etmenin bana sağladığı en büyük nimet, bir mesele karmaşıklaştıkça sebep-sonuç ilişkisinin de doğru orantılı olarak kompleksleşmesidir. Örneğin, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliaht Prensi Arşidük Ferdinand’ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi I. Dünya Savaşı’nın başlamasının yegâne sebebi olsaydı hepimizin işi çok kolay olacaktı. Hâlbuki Sanayi Devrimi ile biçim değiştiren Avrupa’daki rekabet, Almanya’nın ve İtalya’nın siyasal birliklerini tamamladıktan sonra ekonomik anlamda da kat ettikleri yol gereği “dengenin dengeleyicisi” Büyük Britanya’nın bu işlevini sakatladıkça savaş adeta bağırarak gelmeye başladı. Aynı şekilde evvelemirde bir Avrupa savaşı olan I. Dünya Savaşı’nın insanlık tarihinde o ana kadar görülmemiş bir küresel yıkıma davetiye çıkarması, Avrupalı savaşkan güçlerin sömürgelerindeki başta insan kaynakları olmak üzere diğer kaynakları da bu savaşta heder etmekten çekinmemesindendir. Örneğin, Çanakkale’de savaştırılmak üzere Büyük Britanya; Hindistan, Kanada ve Avustralya’daki ölüme hazır insan gücünden faydalandığı gibi savunma hattındaki son kadim imparatorluk örneği Osmanlı ordusunda da uyruğundaki Araplar ve Ermeniler gibi farklı dinler ve etnisitelerden askerler bulunmaktaydı. İşte yüzeysel olarak bir suikast bir savaş çıkardığı gibi insan çeşitliliği de bu savaşı aynı yüzeysellikle bir dünya savaşı kılmaktadır.

Yüzeysellik ve görüngülerin anlam dünyamızı bugün nasıl meflûç ettiğine gelince... Hiçbir yazı, yazarın niyetinden bağımsız olmadığından kendi adıma vatandaşı olduğum ülkenin Başbakanının oğluyla arasında en son tape’deki gibi bir konuşmanın geçmiş olmasını temenni etmiyorum. Öncelikle bu temennim, Başbakanın yolsuzluğa bulaşmamış olmasından daha ziyade, kendisine izanı ve irfanı daha kuvvetli, en azından duyma melekesi daha güçlü bir oğul dilediğimdendir. İşin gerçeği, ses uzmanı değilim… Ancak, ‘kör gözüne parmağım’ düzeyindeki idrak problemi olan konuşmacı tiplemesi dinlediklerimin doğru olmasına ihtimal vermemi engellemektedir. Bu da ortaya saçılan tape’deki en büyük tutarsızlıktır.

Hasbelkader siyaset bilimi okumuşluğumla Başbakan ve oğlu arasında geçtiği iddia edilen konuşmaları değerlendirmek istiyorum. Temel sorum şudur: Kırk yılı aşkın siyasi yaşamında ve on yıldan fazla Başbakanlığı döneminde sayısız badire atlatmış bir siyasi duayenin nasıl olur da böyle skandal düzeyinde basiretsizce davranabildiğidir, ya da böyle bir basiretsizlik yapmış mıdır? Bu hipotezi test ederken, tüm konuşmaların gerçek olduğunu varsayalım önce. Eğer Başbakan böyle davrandıysa bunun açıklaması ancak güç sarhoşluğu hatta güç zehirlenmesi halidir. İlgili tape’yi dinlerken aklıma ilk gelen, madem Başbakan sabahın erken saatlerinde, bazı bakanlarının oğullarını ve ülkenin önde gelen bazı işadamlarını gözaltına alan tutuklama operasyonundan haberdar oldu o zaman en uygunu, Konya’ya yapacağı ziyaretini en azından akşama erteleyerek sadece Şeb-i-Arus törenine katılmak olamaz mıydı? Kısacası, Başbakan Ankara’dan uçağına atlar İstanbul’daki evine gider ve iddia edildiği üzere evinde sakladığı külliyatlı miktardaki paranın “sıfırlanması” işlemini kendisi üstlenir, telefondaki muhatabına deveye hendek atlatmaktan daha zorlanmazdı. Hadi bu çok şüphe çekebilir diye bu adıma yeltenmedi ve Konya’ya yönelirken telefonda konuşmak yerine en güvendiği danışmanını Başbakanlık uçağını emrine amade kılarak İstanbul’a gönderemez miydi?

İktidar sahipleri, ne kadar güç zehirlenmesine maruz kalırlarsa kalsınlar, güçleriyle ters orantılı olarak kırılganlıklarının farkındadırlar. Yani, bütün iktidar sahipleri güçlerinin zirvesinde tepelerinde sallanan Demokles kılıcını ve Türkiye siyasetindeki meşhur metaforla “bir bayramlık bir de idamlık gömlekleri” olduğunu bilirler. Bunun da ötesinde, iktidar sahiplerinin her zaman mümkünse bir “B planı” hatta kullandıkları alfabedeki en son harfe kadar planları ceplerindedir. Kaldı ki yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında telefon konuşmalarının ortaya saçıldığı ve tutanağa girdiğini bilen bir Başbakan tutup oğluyla telefonda konuşur mu? Bir başka nokta ise, evde biriktirildiği iddia edilen bir milyar ABD Doları ($) tutarındaki çeşitli dövizlerden oluşan banknot yığını bir günde oluşmadığına göre, kendisini her zaman en kötüsüne hazırlayan ve atlattığı badireler gereği bıçak sırtı yaşayan bir siyasetçinin böyle bir durum için çeşitli aşamalardan oluşan bir kıyamet senaryosu olmaz mı? Kendisinin bu kadar gafil yakalanacağını beklemek bir akıl tutulması, bir basiret bağlanması veya güç zehirlenmesi ile açıklanabilir mi? Hani bu aralar çok popüler bir ifade ile söyleyeyim, “zekamızla dalga geçmeyiniz”.

Eğer birini suçlayacaksınız atacağınız çamur öylesine büyük olmalı ki bıraktığı iz kirletmiyorsa bile en azından kirli göstermelidir. Örneğin Başbakan 1 (yazıyla ¨bir¨) Dolar haksız kazanç elde etti diye haber görseniz bunun ihmal edilebilir basit bir muhasebecilik hatası olduğunu düşünmez misiniz? Lütfen havsalanızı rahatsız oluncaya kadar o 1 Dolar’ın sağına sıfırlar eklemeye devam edin, eğer fark ettiyseniz 1 milyara ulaştığınızda bile hâlâ daha erken muhayyeliniz vicdanınızı kanatmaya başlayacaktır. Bu tape’yi düzenleyenler Başbakana evinde milyarları saklamaya yetecek hırsı, izanı kıt ama milyarları yönetme becerisi olan bir erkek çocuğunu layık görebildikleri gibi bizi de ebleh yerine koymayı layık görmektedirler.

İşte bütün bunlardan dolayı birbirini nakseden ABD’deki çeşitli kurumlardan alınan tape raporları ortaya çıktığında, tarafların bilgiden çok inançlarının sınandığı da aşikar oldu. Bu noktada tehlikeli olan, inançlarınız fanatizme dönüşmüşse, hem kafa hem de akıl gözünüze perdeler inmiş ve artık yapabileceğiniz bir şey kalmamıştır. Şüphe, bu yüzden değerlidir ve hem bilgiye hem de hakk-el-yakin’e ulaşmaya rehberlik edecektir.

Doç. Dr. Murat ÇEMREK

SDE Uzmanı

Yazarın Diğer Yazıları
Köşe Yazıları
ATCOSS
SD Dergi