Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr

Siyasetin Zaman Sosyolojisinde Gençler

Ejder OKUMUŞ
21 Temmuz 2018 16:41

Siyasette Zaman

Siyasetin topluma hizmette belki de en birincil ve en hayati sermayesi zamandır. Zaman, servettir, hazinedir. Siyaset, zamanın ruhunu bilip ona göre kendi ilkeleriyle hareket etmesini bilir (ibnu’l-vakt) ve bir süreç içerisinde zamanı kendisi oluşturup kendi zamanını insanlar için model zaman haline getirirse (ebu’l-vakt), topluma hizmet görevinde zirveye çıkar. Ve’l-Asr bizim için bütün bu hususlara göndermede bulunur.

Siyaset, zamanının içini doldurur, zamanını inşa eder, zamanına sahip çıkar ve milletin zamanına sahip çıkma iradesi ve eylemselliğine destek olursa; ailede, eğitimde, siyasette, ekonomide, dinde, hukukta, ahlâkta, sağlıkta kendine, kendi inancına, kendi değerlerine, kendi yapısına, kendi kültürüne, kendi toplumuna, kendi dünyasına, kendi milletine has başarılı, iyi, güzel, orijinal işler yapabilir. Siyaset, zamanı yöneterek yaptığı bu özgül ve özgün işlerle insanlığa örnek bir zaman ortaya koyar. İnsanlığa örnek bir zaman ortaya koymakla ailede, eğitimde, siyasette, ekonomide, dinde, hukukta, ahlâkta, sağlıkta vs. örnek, etkileyici, kendine bağlayıcı bir örneklik ortaya koymuş olur.

Zamanı Kesmek

“Zaman kılıç gibidir; sen onu kesmezsen o seni keser.” (İmam Şâfiî) sözünü şiar edinmek ve onun gereğini yapmak, en çok siyasete düşer. Kendisi, kendi bilinci, kendi inancı, kendi fikri, kendi zikri, kendi eylemselliği ve kendi dünyasıyla, kendisi olarak olmak, var olmak; zamanda ve zamanla var olmak, zamanı meydana getirmek, zamanı sürdürmek, zamana sahip olmak, yani zamanı kesmek demektir.

Zamanı kesmek siyaset için elzemdir. Siyaset için zamanı kesmek, öncelikle gençler için zamanı kesmek, zamanı yönetmek, zamanı planlamak demektir.

Siyasetin Zamanında Gençlik ve Eğitim

Siyaset, zamanın kendisi için, topluma hizmet görevi için, milletle geleceğe yönelmek için hayati olduğunu, en temel sermaye/hazine/servet olduğunu bilerek hareket eden bir siyaset ise, en aslî görevinin belki de gençlerin eğitimi olduğunu ve dolayısıyla gençlerin eğitimine büyük yatırımlar yapması gerektiğini bilir. Çünkü gençler, toplum olarak şimdimiz, hemen bir sonraki şimdimiz ve dolayısıyla geçmişimiz ve geleceğimizdir. Bu demektir ki gençlerimiz, zamanımızdır. Tersinden söylemek de doğrudur: Zamanımız, gençlerimizdir. Bu durumda gençlerin eğitimi, zamanın eğitimi, milletin eğitimidir. Ve gençlerin eğitimi, siyasetin en aslî, en ivedi, en acil işi olsa gerektir.

O halde gençler bizin en büyük sermayemiz, servetimiz, hazinemizdir. Gençlerimizi yetiştirmek, siyasetin zamanının, zaman ilminin, zaman sosyolojisinin en aslî boyutudur. 

 

21.07.2018