Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr

Siyasetin Zaman Boyutunda Gençlerin İnternet Bağımlılığıyla Mücadele

Ejder OKUMUŞ
27 Temmuz 2018 12:36

İnternet

İnternet, günümüz insanının hem en büyük imkânlarından, hem de en büyük imtihanlarındandır. Küreselleşmenin en güçlü ve en kullanışlı araçlarından olan internet, güçlü aktörlerin, güçlü devletlerin, güçlü şirketlerin devasa kontrol, denetleme, gözetleme ve bağımlı kılma, bağımlılık oluşturma, hatta köleleştirme aracı olarak devreye sokulmaktadır. İnternet bağımlılığı, artık en tehlikeli bağımlılık türlerinden, belki de en tehlikeli, en sinsi bağımlılık türü olarak görülmektedir.
Günümüz toplumlarında erken denilecek yaşlarda, 10 yaşlarında, hatta daha erken yaşlarda baş edilemez bir istek ve yönelimle çocuk ve gençler internetle bütünleşmekte, sanal ve dijital dünyada internet aracılığıyla bin bir türlü iletişimler kurmakta, tanıdığı tanımadığı, yeni tanıştığı veya önceden tanıdığı çok farklı insanlarla görsel, yazılı, sözlü iletişime geçebilmekte ve gününün 24 saatinde bilgisayarlar, cep telefonları veya televizyonlar üzerinden internete gömülmekte, adeta internette yok olmakta, kendilerinden geçmektedirler.

Bedenin Tahakkümü

İnternette kendine bir hayat alanı açarak orada yaşayan gençler, bilhassa bedenleri üzerinden iletişim kurmakta, tanışmaktadırlar. Aslında tanışmış olmamaktadırlar, internet dünyasında bedenlerine mahkûm olmaktadırlar. Bedenlerini sergilemek, bedenlerini birbirlerine resim, canlı video vs. ile göstermek, bedenleri üzerinden karşılaşmalar yapmak suretiyle gençler, internet aracılığıyla ve internet dünyası içinde/internet hayatında kendilerine sanal ve sahte bir dünya kurmaktadırlar. Bedenleriyle oluşturdukları gösteri dünyasında gerçek dünyadan kopmakta ve kendileri olmaktan çıkmaktadırlar. İnternette bedenler, gençleri, gençlerin ruhlarını, içsel dünyalarını, kişiliklerini, zihniyet dünyalarını teslim almakta, kuşatmakta, tahakküm altına almaktadır.

İnternet Bağımlılığı

Bütün bağımlılıklar, insan için tehlikelidir; fakat internet bağımlılığı sanki hepsinden daha kötü, daha tehlikeli, daha acımasız bir bağımlılık türüdür. Tıpta artık bir hastalık ve bağımlılık türü olarak kabul edilen internet bağımlılığı, gerçekten de insanlık için çok ciddi bir imtihandır, kötülük problemidir.
İnsanların, özellikle gençlerin bu internet bağımlılıkları, internete aşırı bulaşmaları bir cinnettir, deli divane olmadır, bir yabancılaşmadır, kendinden geçmedir; kendine, yaratılışa, topluma, zamana, dünyaya, gerçekliğe, ilme, irfana, tefekküre, insanlığa, insaniyete, medeniyete, maneviyata, inanca, hakiki bağlanmaya yabancılaşmadır.

Siyasetin Zaman Boyutunda Gençlerin İnternet Bağımlılığıyla Mücadele

Siyasetin internet bağımlılığını, özellikle gençlerin internete sağlıksız yönelimlerini ve dolayısıyla internet bağımlılığı hastalığını görmemesi ve bilmemesi mümkün değildir. Siyasetin zamanı gençler üzerinden ve gençlerin internet bağımlılığı gibi çok tehlikeli bir hastalığa müptela olmaları dolayımından okuması hayatidir. Siyaset, bu hastalıkla mücadele temelinde kendi zamanını okumalı ve yeniden kurmalı, inşa etmelidir. Gençlerin eğitiminde internetle sağlıklı birliktelik yönünde bir eğitim ivedilikle planlanmalı ve uygulamaya sokulmalıdır. Gençlerin interneti sağlıklı kullanmaları, siyasetin zamanında büyük alanlar açacak, siyasetin topluma hizmetinde çok büyük imkânlar getirecektir.

Zamanları ve mekânları sıkıştıran, iç içe geçiren, karmaşıklaştıran, kimi zaman adeta ortadan kaldıran internet, sağlıklı kullanılması ve araçsallaştırılması durumunda hiç şüphesiz gençlere, topluma ve toplumun, halkın hizmetinde olan siyasete, zaman ve mekân yönünden çok büyük imkânlar ve alanlar açacaktır. İnsan için en büyük sermaye, hazine veya servet olan zamanı doğru okuyan (ibnu’l-vakt), doğru meydana getiren (ebu’l-vakt) siyaset, geleceğimiz olan gençlerimizin zaman öldürücü ve dolayısıyla kendilerini öldüren internet bağımlılığı hastalığını tedavi edecek bir eğitime yönelmesi kaçınılmazdır.

 

27.07.2018