Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr

Özbekistan’ın Önemi

Ejder OKUMUŞ
16 Mayıs 2018 16:50

Özbekistan’ın Öneminin Temelleri

Jeopolitik konumu, ekonomik kaynakları, canlı demografik yapısı, askeri gücü, insanî ve kültürel değerleri, köklü tarihî birikimi itibariyle Özbekistan, Orta Asya’da ve dünyada dikkatleri üzerine çeken bir ülkedir.

30 milyondan fazla nüfusuyla Özbekistan, Türkiye ve Müslüman ülkeler için çok önemli bir ülkenin adıdır. Bütün birikimleriyle bölgesel barış, istikrar ve huzur için hayati bir konumlanmaya sahip bulunan Özbekistan, Türkiye için kardeş ülke demektir.

Özbekistan, İslam’ın altın çağlarının ilmî, fikrî ve dinî temellerinin atıldığı, engin ve derin barışa, hoşgörüye, çoğulcu kültüre dayalı İslamî anlayış ve hayatın kök salıp oradan bütün bir dünyaya model oluşturduğu coğrafya ve kültür demektir.

 Özbekistan Türkiye Demektir

Özbekistan, Türkiye; Türkiye Özbekistan demektir. Kardeş ülke Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler, bilimsel olarak bakılırsa, tarihte ve günümüzde çok köklü boyutlara sahiptir. Ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel vd. ilişkilerin arkaplanında bilgi, düşünce ilim ve inanca dayalı önemli unsurlar bulunmaktadır.

Özbekistan’ın en önemli şehirlerinden Buhara, Semerkant, Harezm, Özbekistan’ı bütün dünyaya, bütün İslam coğrafylarına, bütün Müslüman birey ve toplumlara, Türkiye’ye bağlayan bilim merkezi kadim şehirlerdir.

Özbekistan demek medineler demektir.

Özbekistan medeniyet demektir.

Özbekistan Buhara demektir.

Özbekistan Semerkand demektir.

Özbekistan Harezm demektir.

Özbekistan Mâveraünnehr demektir.

Özbekistan Fergana demektir.

Özbekistan Taşkent demektir.

Köklü ve zengin kültürel değerleriyle Özbekistan, bütün buralarda büyük ilim ve düşünce insanlarının yetiştiği ve dünyayı aydınlattığı ülke demektir.

Özbekistan İmam Buhari demektir,

İmam Maturidi demektir,

İmam Tirmizi (824- 932) demektir.

Özbekistan Türkiye için kardeşlik demektir.

 Özbekistan ile Yakın İlişkiler

Bütün bunlar, Türkiye’nin Özbekistan ile yakın ilişkiler kurmasını anlamlı kılan özelliklerdir.

Bütün bunlardan dolayı Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde Özbekistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke ve devlet olmuştur.

Bütün bunlardan mütevellit Türkiye’nin son zamanlarda Özbekistan ile karşılıklı ziyaretleşmeleri arttırması, çeşitli anlaşma ve protokoller imazalaması, işbirliğini her alanda geliştirmeye büyük önem vermesi, son derece anlamlı ve oldukça mühimdir.

 

15.05.2018