Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : sde@sde.org.tr

AK Parti Seçim Beyannamesinde Hukuki Boyutlar

Ejder OKUMUŞ
25 Mayıs 2018 12:13

Hukuk Merkezlilik

Ak Parti, 24 Mayıs’ta açıkladığı 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimler seçim beyannamesinde hukuka vurgu yapmaktadır. Beyannamede güven, istikrar, özgürlük, çocuk, gençlik, aile, demokrasi, siyaset, ahlâk, değerler, kültür, eğitim, şeffaflık, insan, toplum gibi anahtar kelimelerin yanı sıra hukuk da anahtar kelime olarak yerini almaktadır. Beyannamede hukuk çerçevesinde adalet, hak, hukuk, insan hakları, bağımsız ve tarafsız yargı sözcük ve kavramları sıklıkla ve ilgili yerlerde karşımıza çıkmaktadır.

Bağımsız ve Tarafsız Yargı

Bağımsız ve tarafsız yargı Ak Parti’nin başından beri savunduğu bir yargı modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim 2018 Beyannamesinin daha başlarında “Yeni Yönetim Modeli” ana başlığı altında “Bağımsız ve tarafsız Yargı” alt başlığı vardır. O başlık altında şöyle denilmektedir:

"Adaleti mülkün ve meşruiyetin temeli, hukuk devletinin esası olarak görüyoruz. Bize göre adalet, hukukun üstünlüğüne dayalı, herkesin güven duyduğu, her türlü güç odağından bağımsız, tarafsız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen bir yapıda olmalıdır. Yargının bağımsız ve tarafsız olması tüm vatandaşlarımız ve ulusular arası kamuoyuna hukuk güvencesi sunması, tüm süreçlerinin uluslar arası standartlarda ve demokratik usullerle işlemesi temel prensibimizdir."

Beyanname’ye göre “Bağımsız ve tarafsız yargı, adaletin tesisini sağlayan ve temel hakların kullanımını garanti altına alan bir kurumsal yapı olduğu gibi aynı zamanda sağladığı hukukla öngörülebilirlik ortamında belirsizliği azaltan, üretim ve yatırım kararlarının daha sağlıklı ve nitelikli bir şekilde alınmasını sağlayan, böylece kalkınma sürecimizi hızlandıran bir çerçeve sunmalıdır.” “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde yargı bağımsızlığı ve
tarafsızlığı tam güvence altında olacaktır. Yargı organlarımız artık sadece yargısal faaliyetlerle uğraşacak, vesayetçi yapı ve anlayışlara alet edilemeyeceklerdir. Yeni sistemde Anayasa yargısı meclisten çıkan kanunları ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerini denetlerken, Danıştay ve idari mahkemeler ise hükümetin tüm işlemlerini denetleyecektir. Böylece yeni dönemde yargı güvencesi daha da artacaktır.”

Adalet ve Hukukun Üstünlüğü

İsminin önemli bir parçası olan adalet, Ak Parti için çok önemlidir. Nitekim Ak Parti Beyannamede adaleti mülkün ve meşruiyetin temeli, hukuk devletinin esası olarak gördüklerini beyan etmektedir. Beyannameye göre “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti iktidarlarında hukukun üstünlüğü ilkesi esas alınarak hareket edilecektir.”
Beyannamede adalet hizmetlerinin nasıl bir anlayışla yürütüleceği şöyle ifade edilmektedir:

"Adalet hizmetlerinin kalitesinin sürekli geliştirilmesini sağlayacağız. Milletin sesine kulak vereceğiz. Memnuniyet anketleriyle hedef ve performansımızı sürekli gözden geçireceğiz. Adalet hizmetlerinin; hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan hakları temelinde adil, hızlı ve etkili sunumu için emek vermeyi sürdüreceğiz."

Hukukta Reform

Beyannamede hukukta reforma devam edileceği vaadinde bulunulmaktadır. Ak Parti, 24 Haziran seçimlerinden sonra sistemin gerektirdiği mevzuat altyapısını tamamlayacaklarını, gerçekleştirilen Anayasa değişikliği sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda hukuk reformunu devam ettireceklerini ifade etmektedir.
Ak Parti, Beyanname ile “yargı sistemini daha şeffaf, hesap verebilir ve etkin çalıştırabilmek için reform sürecini diri tutmaya devam edeceğini, önümüzdeki dönemde, 2023 vizyonumuza uygun olarak, yargı reformu stratejisini güncelleyeceğini” taahhüt etmektedir.

25.05.2018