Adres :
Aşağı Öveçler Çetin Emeç Bul. 1330. Cad. No:12, 06460 Çankaya - Ankara Telefon : +90 312 473 80 41 Faks : +90 312 473 80 46 E-Posta : info@sde.org.tr
‘‘Demokratik Özerklik” Toplantısı
Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından moderatörlüğünü SDE Savunma Güvenlik Programı Koordinatörü Doç. Dr. Aytekin Geleri’nin yaptığı “Demokratik Özerklik” konulu beyin fırtınası gerçekleştirildi. Toplantıya konuşmacı olarak; E. Yargıtay Savcısı Ahmet Gündel, Taraf Gazetesi yazarı Lale Kemal, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Doğu Ergil ve TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan katıldı.
25 Şubat 2011 18:00
 
 
 
 
 
 
Hararetli tartışmaların yaşandığı toplantının konusu şöyle belirlendi:
 
“Diyarbakır’da 18-19 Aralık 2010 tarihlerinde Ahmet Türk başkanlığında Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) düzenlediği bir çalıştayda, “Demokratik Özerk Kürdistan Modeli” tartışılmıştı. Çalıştay, bazı siyasetçiler, STK temsilcileri, akademisyenler ve yazarlar tarafından basına kapalı şekilde gerçekleştirilmişti. Kısa tarihçe ile başlayan demokratik özerklik taslağı metni, “Güncel durumun zorunlulukları ve demokratik özerkliğin genel esasları” bölümü ile devam etmekte ve toplam 16 sayfadan oluşmaktadır. Taslakta demokratik özerkliğe dair şu ifadeler yer almaktadır: “Demokratik Özerklik, Kürdistan toplumunu siyasal, hukuki, öz savunma, sosyal ekonomik, kültürel, ekolojik ve diplomasi şeklindeki 8 boyutlu örgütleyerek siyasi irade yapıp Demokratik Özerk Kürdistan inşasını hedeflemektedirler.” Demokratik Özerklik konulu beyin fırtınasında amaç, demokratikleşme sürecinde gelinen noktanın daha iyi değerlendirilmesi ve Demokratik Özerklik taleplerinin daha etkin bir biçimde ele alınarak tartışılmasıdır."
 
Toplantıda ilk sözü alan E. Yargıtay Savcısı Ahmet Gündel; 2003 Terörle Mücadele Kanunu’nun 8. maddesine atıfta bulunarak, başka bir ülke kurma, bölücülük propagandası yapma gibi söylemlerin suç kapsamından çıkartıldığını belirterek bu söylemlerin yasal olduğunu belirtti. Suç teşkil etmeyen söylemlerin siyasi partiler içinde, sivil toplum kuruluşları arasında konuşulması gerektiğine değinen Gündel, “konuşulanları beğenelim ya da beğenmeyelim, konuşulmazsa silahlı çatışma ortamına geri döneriz” dedi.  Meselelerin konuşarak çözülmesi gerektiğini belirten Gündel, konuşulan fikirlerin terör boyutuna varmaması gerektiğine de değindi. “BDP ve onunla beraber hareket eden diğer grupların PKK doğrultusunda hareket ettiklerini görüyoruz” iddiasında bulunan Gündel, bu oluşumları görmezden geldiğimizi ve bir açıdan da sorunun çözümü için görmezden gelmemiz gerektiğine vurgu yaptı.
 
Gündel, Kürt meselesi ile ilgili yaşanan sorunları etraflıca tartışmamız gerektiğine dikkat çekerek, konu ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Demokratik Özel Kürdistan’da iç ve dış güvenlik güçleri yapılanması, meclis, yargı organları, dış ilişkilerde bağımsızlık gibi bir yapıdan bahsedildiğini, bunun adının ayrı bir devlet olarak konulması gerektiğinin altını çizdi.
 
Prof. Dr. Doğu Ergil ise, siyaset felsefesinde özerklik kavramının nasıl bir kavram olduğunu açıkladıktan sonra, KCK çatısı altında teklif edilen yapılanma ile özerklik arasında temel bir fark olduğunu belirtti. KCK yapılanmasının özerklikten bahsederken “egemenliğin devri”ni istediğini belirten Ergil, teorideki özerkliğin ise egemenliğin devrinden değil, idari yetkilerin devrinden oluştuğunun altını çizdi. KCK’nın teklifinin dış ilişkilerin sürdürülmesinde bile büyük yetkiler aldığını ve çok kapsamlı ikinci egemenlik alanı yaratmak istendiğini açıklayan Ergil, bunun bağımsızlığa giden bir egemenlik devri olduğunu kaydetti.
 
Ergil, Kürtlerin üçte birinin KCK yapılanmasını desteklediğini, üçte ikisinin ise bu yapıdan uzak olduğunu ancak "TC devleti ile KCK arasına sıkıştıklarını" söyledi. “KCK çatısı: bir düşünen ve düşüneni dillendiren 40 konuşan adamdan oluşuyor. Geri kalanlar eylemci” diyerek meseleye bir profil çizdi.
 
Yazar Lale Kemal ise meseleyi üç aşamada ele aldı:
 
- Türklerin Kürtlere bakış açısında, Türkler ne kadar empati sağlayabilecekler bu konunun ele alınmalı. "İki Dil, Bir Bavul "tarzı filmler televizyonlarda daha sık gösterilmeli.
 
- Devletimizi de özeleştiriye tabii tutmalıyız.
 
- PKK’ya verilecek tavizler konusu önemli.
 
Toplantı diğer katılımcıların da konu ile ilgili görüşlerini dile getirmeleri ile son buldu.